rakenduslik mõõteteadus | Universitas Tartuensis

  • Kõrgetasemeline haridus valdkonnas, milles on pidev puudus kompetentsetest inimestest

  • TÜ on üks Euroopa juhtivatest haridusinnovatsiooni keskustest mõõteteaduse ja analüütilise keemia alal

  • Õppekava on kokku pandud laborite ja tööstuse huvidest lähtudes, tagamaks lõpetajate teadmiste ja oskuste vastavuse tööturu vajadustele
     


 

ÕPPETÖÖ

Mitmesuguste mõõtmiste ja analüüside tähtsus on järsult kasvanud. Üha enam antakse välja mõõtmiste ja analüüsidega seotud õigusakte ja vastavalt rahvusvahelistele standarditele akrediteeritud kvaliteedisüsteemi nõutakse paljude laborite tegevusaladel. Samas ei ole kõrgharidus suutnud enamikus riikides nende muudatustega kaasa tulla, mistõttu on tekkinud lõhe tööandjate ootuste ja lõpetajate oskuste vahel. Rakendusliku mõõteteaduse inglisekeelne magistriõppekava  täidab selle lõhe mõõtmiste, analüüside, metroloogia ja kvaliteedisüsteemide alases hariduses, lõimides mitmeid valdkondi alates füüsikalistest mõõtmistest ja keemilistest analüüsidest kuni kvaliteedisüsteemide ning nendega seotud majanduslike ja õiguslike aspektideni.

Õppetöö toimub inglise keeles, mis arendab sel moel ühtlasi õppija inglise keele oskust. Õppekava läbimine annab süstemaatilised teadmised ning oskused füüsikaliste mõõtmiste ja keemiliste analüüside alal. Omandatavate teadmiste rakendamisel pannakse suurt rõhku mõõtmiste metroloogilistele aspektidele (mõõtemääramatus, valideerimine jmt), mõõtetulemuste usaldusväärsuse tagamisele (sh kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001, ISO 17025 ja GLP), samuti mõõtmiste majanduslikele ja juriidilistele aspektidele.


 

ÕPPEVORM

Õppekava on orienteeritud nii äsja bakalaureuseõppe lõpetanute kui ka juba töötavate praktikute haridustaseme tõstmisele. Eelduseks on bakalaureusekraad täppisteaduste, loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste või meditsiini alal. Õppurite hulgas on sageli olnud analüüsi- ja mõõtelaborite taustaga inimesi, kes puutuvad kokku analüüsimeetodite kiire arengu ja uute määrustega, sertifitseerimis-, akrediteerimis- ja inspektsiooniasutuste töötajaid ja erinevate asutuste kvaliteedijuhte. Võimalik on taotleda ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist. Õppimine ei eelda tingimata viis päeva nädalas töölt eemalolekut.

Õpingute jooksul sooritatakse 4-8-nädalane praktika. Praktikana võidakse arvestada nii igapäevast erialast tööd kui ka varasemat töökogemust. Õppekava läbijatel on hea võimalus sooritada parimate erialatundjate juhendamisel uurimistöö (lõputöö), mille tulemused võivad olla olulised ka õppija tööandjale.
Alates 2008. aasta maist kuulub õppekava "Rakenduslik mõõteteadus" rahvusvahelisse erialakonsortsiumi “Measurement Science in Chemistry”, millele on omistatud Euroopa kvaliteedimärk "Euromaster in Chemistry". See konsortsium, mille asutajaks ja esimeseks koordineerivaks ülikooliks oli Tartu Ülikool, hõlmab kümmet ülikooli kaheksast Euroopa riigist.
 

KESKKOND

Õppetööd korraldavad TÜ parimad õppejõud eesotsas prof Ivo Leitoga. Kaasatud on välisõppejõud konsortsiumist “Measurement Science in Chemistry” ja TÜ arvukate koostööpartnerite spetsialistid.

Õppe- ja uurimistöö toimub Põhja-Euroopa tänapäevaseima sisustusega teadushoonetes Chemicum ja Physicum. Õppekava pakub rahvusvahelist õpikeskkonda, kus kaasüliõpilased on pärit nii Eestist kui välisriikidest, mis võimaldab luua tiheda suhtlusvõrgustiku üle maailma.

Magistrandid on oodatud astuma erinevate kohalike ja rahvusvaheliste tudengiorganisatsioonide (näiteks AEGEE, ESN, AIESEC) liikmeks ja osalema nende tegevustes.

VILISTLASENA

Mõõteteaduse eriala lõpetanuid ootavad nii Eestis kui ka välismaal keemia- ja farmaatsiatööstuse ettevõtted ning rahvusvahelised korporatsioonid, aga ka sertifitseerimis-, standardiseerimis- ja akrediteerimisasutused, tervise- ja keskkonnakaitseametid, tööstusettevõtete arendus- ja kvaliteedikontrollilaborid ja mõõtmistega tegelevad uurimisasutused. Siit on võimalik näha konkreetseid näiteid, kellena ja kus meie lõpetajad töötavad.

Vilistlased on oodatud ka akadeemilist karjääri tegema ja otsustama doktoriõpingute kasuks.
 

Lisalugemist

Õppekava ingliskeelne kodulehekülg

Kontakt

TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Keemia instituut
Ravila 14 a, Tartu

programmijuht Ivo Leito
e-post: ivo.leito [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega