riigiteadused | Universitas Tartuensis

  • Teadmised riigivalitsemise, poliitika ja rahvusvaheliste suhete mõistmiseks

  • Oskused poliitiliste probleemide, võimu ja riigi toimimise analüüsimiseks

  • Ettevalmistus edukaks karjääriks nii avalikus kui ka erasektoris 

ÕPPETÖÖ

Riigiteaduste õppekava eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset kõrgharidust, mis annaks tööjõuturule sisenemisel konkurentsieelise. Õppides omandad sa vajalikud teoreetilised baasteadmised, mille juurde käib kindlasti ka soovituslik praktika läbimine. Teooria ja praktika omavaheline kombineerimine annab olulise oskuse näha laiemat pilti ja saada päriselulistes situatsioonides hästi hakkama.

Skytte instituudis õpetavad oma ala Eesti tipud, kellest tuntuimad on President Toomas Hendrik Ilves, 2019. aastal Tartu ülikooli sotsiaalvaldkonna aasta õppejõuks valitud Alar Kilp, võrdleva poliitika ekspert Rein Toomla, rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg, e-valimiste ekspert Mihkel Solvak ja emeriitprofessor Rein Taagepera. Kõigi instituudi inimestega, kellest umbes poole moodustavad rahvusvahelised töötajad, saad lähemalt tutvuda siin.

Instituudi vilistlane Urmas Paet külalisloengut andmas


ÕPPEVORM

Õppeainetes arendatakse erialaseid teadmisi ja sotsiaalseid oskusi nagu väitlus, analüüsioskus, eneseväljendus ja meeskonnatöö. Õpitav ei jää pelgalt raamatutarkuseks, sest üliõpilastel on võimalus lüüa kaasa erinevates projektides nagu näiteks analüüsida Eesti valimisi, käia praktikal poliitikat elluviivates organisatsioonides ning osaleda poliitikaalaste uurimuste läbiviimisel.

Selleks, et omandatud teadmised oleksid kiiresti muutuval tööturul pikaajaliselt rakendatavad, soovime anda sulle laiapõhjalise hariduse. Õpingud algavad sotsiaalteaduslike üldainetega, millele järgneb põhjalikum käsitlus riigiteaduste allharudest. Riigiteaduste õppimine ei tähenda kaugeltki mitte ainult loengutes ja seminarides osalemist, vaid pakub mitmeid võimalusi ka huvitegevuseks ning kaasalöömiseks rahvusvahelistes ettevõtmistes.

Õppetöö käigus pööratakse palju tähelepanu üliõpilaste isiklikule arengule ja praktiliste oskuste arendamisele. Õpingute üheks osaks on iseseisvate ühiskondlike projektide kavandamine ja läbiviimine ning erialastes institutsioonides õppereisidel käimine.

 

Kas tead, keda peetakse silmas poliitilise eliidi all ja kuidas sinna jõutakse?

Kuula riigiteaduste õppe programmijuhti Alar Kilpi:

KESKKOND

Johan Skytte poliitikauuringute instituudis on ingliskeelne magistriõpe ning rahvusvahelised õppejõud, seega on kõigil võimalik osaleda põnevatel erialastel üritustel ja kogeda multikultuurilist tudengielu.

Instituudi üks populaarsemaid üritusi, kus saavad kokku nii üliõpilased ja õppejõud kui ka vilistlased, on igal aastal Käärikul toimuv võimuteadlaste sügiskool,  kuhu kutsutakse esinejateks tipptegijad poliitikast ning teistest valdkondadest laiemalt. Paljud meie üliõpilased löövad kaasa juba 1963. aastal asutatud Rahvusvaheliste Suhete Ringi tegevuses, kes korraldavad iganädalasi loenguid ja raadiosaateid ning osalevad juba mitmendat aastat Arvamusfestivalil. Lisaks saab tudengina kaasa lüüa riigiteaduste eriala õppureid ühendava Riigiteaduste Seltsi tegevustes. Seltsi eesmärk on tuua kokku Johan Skytte poliitikauuringute instituudi üliõpilased, luua kõigile tingimused heaks õpikogemuseks ja edendada liikmete omavahelist suhtlust ka väljaspool loenguruume. Veel löövad riigiteaduste üliõpilased aktiivselt kaasa Tartu ülikooli üliõpilasesinduse, DD Akadeemia ning paljude teiste vabatahtlike organisatsioonide töös.


 


VILISTLASENA

Bakalaureuseõppe lõpetamise järel saab meil spetsialiseeruda ühele pakutavast neljast magistriõppekavast

Riigiteaduste eriala lõpetanute seas leidub nii riigiametnikke, diplomaate, ettevõtjaid, ajakirjanikke, teadlasi, poliitikuid, kohalike omavalitsuste töötajaid kui ka kodanikuorganisatsioonide eestvedajaid, kes töötavad Eestis, Euroopas ja mujal maailmas. Sõltumata ametikohast on kõik lõpetanud aktiivsed ühiskonna liikmed, kel on lai silmaring, hea kohanemisvõime, oskus näha suurt pilti ning kaasa mõelda.

Instituudi tuntuimate vilistlaste hulka kuuluvad teleajakirjanik Astrid Kannel, Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, Catapult Films tegevjuht ja portaali poliitika.guru toimetaja Tõnis Leht ja MTÜ Naisinvestorite klubi asutaja Kristi Saare.
 

 

Lisalugemist

TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudist
J. Skytte instituut Facebookis
 

Kontakt
TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36, 51003 Tartu
www.skytte.ut.ee

Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
tel. 737 5583
e-post: aigi.hommik [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega