romanistika | Universitas Tartuensis

  • Avarad võimalused tööturul – head romaani keelte ja kultuuride tundjat vajatakse igal pool ja alati

  • Paindlikud võimalused kombineerida erinevate keelte ja kultuuride õpinguid

  • Rahvusvaheline õpikeskkond, võimalus täiendada end vähemalt ühe semestri jooksul välisülikoolis

 


 

ÕPPETÖÖ

Romanistika uurib romaani keeli ja neid keeli rääkivate rahvaste kultuure. Romanistika õppekava koosneb kahest põhiharust: hispaania keel ja kirjandus ning prantsuse keel ja kirjandus.

Prantsuse filoloogia tudengid Paabeli õppehoone ees

Hispaania keele erialale on võimalik sisse astuda eelneva keeleoskuseta. Prantsuse keele erialale saab õppima tulla prantsuse keele oskuse baasil või eelneva keeleoskuseta.

Bakalaureuseõppes omandatakse baasharidus humanitaarteaduste ja romaani keelte alal. Õppekavas on sissejuhatavad ained üldkultuurilistes valdkondades (nt kultuuridevaheline kommunikatsioon, semiootika alused, üldine usundilugu jpt), ladina keel ning emakeele väljendusõpetus. Romanistika erialaainetes käsitletakse erinevaid hispaania ja prantsuse keele, kirjanduse, ajaloo ja kultuuriga seotud aspekte, nt suuline ja kirjalik väljendusõpetus, grammatika, tekstianalüüs, tõlge, kursused prantsuse, hispaania ja Ladina-Ameerika kirjandusest ja kultuuriloost. Lisaks peaerialale õpitakse veel vähemalt ühte romaani keelt (itaalia, prantsuse, hispaania). Kõrvaleriala saab valida paljude Tartu Ülikooli õppekavade seast. Romanistika õppekava kõrvaleriala „Maailma keeled ja kultuurid“ annab võimaluse õppida süvendatult mõnda teist keelt ja kultuuri: valida saab 20 erineva keele ja kultuuri mooduli vahel (nt inglise, vene, saksa või skandinaavia keeled või ka jaapani, korea, hiina, läti, leedu keel jne).

Omandatud oskusi on võimalik proovile panna juba õpingute käigus praktikal töökeskkonnas. Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamisega hispaania või prantsuse keeles.


ÕPPEVORM

Erialane õpe toimub suures osas praktikumide ja seminaride vormis. Algtaseme keeleõppe rühmades toimub esimesel aastal süvendatud keeleõpe, varasema keeleoskusega sisseastujatel (prantsuse keel) on see-eest avaramad võimalused lisaks peaerialale omandada kõrvaleriala enda või mõne teise õppekava järgi. Samas on kõigil võimalus keskenduda ainult romaani keeltele, sh õppida süvendatult itaalia keelt ja kultuuri.

Hispaania filoloogiat on TÜs õpetatud 20 aastat, paremal eriala  eestvedaja prof. Jüri Talvet

Praktilise keeleoskuse arendamisele pööratakse tähelepanu kogu õppeaja vältel. Et üliõpilaste koguarv ei ole väga suur, on võimalik õppetöö korraldamisel olla paindlikum ja pakkuda vajadusel individuaalseid lahendusi.

Üliõpilased saavad oma keeleoskust ja erialaseid teadmisi täiendada ühe või kahe semestri jooksul Erasmuse programmi raames Hispaania, Prantsusmaa, Belgia ja Itaalia ülikoolides.  Samuti on võimalik sooritada praktika nii Eestis kui ka mõnes välisriigis.


KESKKOND

Romanistika osakonnas on rahvusvaheline õpikeskkond. Kohalike õppejõudude kõrval töötavad siin külalislektorid Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Üliõpilastel on rohkelt põnevaid ühistegevusi: teemaõhtud, teatrietendused, prantsuse kinoklubi, hispaania filminädal, näitused jne. Õppetööd rikastavad väliskülaliste visiidid ja loengud. Õppehoones on kaasaegse tehnikaga varustatud klassiruumid, hubased puhkeruumid, arvutiklass jne. Samas asub ka romanistika osakonna raamatukogu, kus on teoseid hispaania, prantsuse, itaalia, portugali ja katalaani keeles.

Hispaania filoloogid teevad teatrit.

Prantsuse keele huvilisi ühendav Prantsuse Teaduslik Instituut korraldab suvelaagreid, kus ühendatakse akadeemiline tegevus mängulisega. Tegevusi pakutakse nii prantsuse keele oskajatele kui ka algajatele.


VILISTLASENA

Omandatud baasteadmisi täiendavad õpingud magistriõppes. Spetsialiseeruda saab tõlkimisele, õpetajakoolitusele või saab valida üldisema keele- ja kultuuriuuringute suuna. Korralik keele- ja kultuuritundmine, oskus selgelt ja loogiliselt mõelda ning oma mõtteid suuliselt ja kirjalikult ladusalt väljendada võimaldavad tööd leida paljudes valdkondades. Romanistika erialade lõpetanud töötavad kultuuriesindustes ja ‑asutustes, õpetajate ja õppejõududena, tõlkide ja tõlkijatena, toimetajate, giidide, riigiametnikena, eraettevõtluses müügiesindajatena jm.

Ulla Kihva, magistrant (TLÜ suuline tõlge), vilistlane (2015)

Tudengipõli Tartus on olnud unustamatu ja õpetlik heade mõtete linnast on kogunenud nii akadeemilisi kui ka elulisi tarkusi, kauneid mälestusi ja väärt sõpru. Oma alast vaimustunud õppejõud, kel tudengitele selgitusi jagades silmad säravad, on imetlusväärsed inspiratsiooniallikad.“


Lisalugemist

Tartu Ülikooli romanistika osakond
Hispaania maja
Hispaania Suursaatkond Eestis

Prantsuse Teadusliku Instituudi väljaanne “La Gazette de Tartu”
Prantsuse Teaduslik Instituut
Prantsuse Instituut Eestis
Prantsuse Suursaatkond Eestis


Kontakt

programmijuht Anu Treikelder
e-post: anu.treikelder [ät] ut.ee

õppekorralduse spetsialist (hispaania keel ja kirjandus) Elica Mateo Krikk
tel: 737 5319
e-post: elica.mateo [ät] ut.ee
Lossi 3-403, Tartu

õppekorralduse spetsialist (prantsuse keel ja kirjandus) Marju Adams
tel: 737 5354
e-post: marju.adams [ät] ut.ee
Lossi 3-404, Tartu

 


Tutvu vastuvõtutingimustega hispaania keele ja kirjanduse erialal

Tutvu vastuvõtutingimustega prantsuse keele ja kirjanduse erialal