semiootika | Universitas Tartuensis
  • Õpetab mõistma ja tõlgendama kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tähendusprotsesse

  • Õppekava annab semiootika alusteadmised ning võimaldab erialast süvenemist just oma uurimisteemasse

  • Ingliskeelne õppetöö koos tudengitega kogu maailmast


 

ÕPPETÖÖ

Semiootika ingliskeelne magistriõpe võimaldab süveneda tähendusloome ja tõlgenduste mõistmisesse kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Eestikeelse magistriõppe kõrval on see kitsamalt semiootikale suunatud programm.

Õppekava annab süsteemse semiootikahariduse, alates sissejuhatusest ja teoreetilistest alustest kuni rakenduste ja eriala uuemate suundadeni. Üldõppe loengud annavad ülevaate semiootika ajaloolistest ja kaasaegsetest küsimustest ning mõistetest. Põhjalikumalt keskendutakse Eestiga seotud semiootikatraditsioonidele, näiteks Tartu-Moskva koolkonnale ja Juri Lotmanile ning Jakob von Uexküllile. Erialaained jaotuvad semiootika kolme suure suuna vahel: loodus-, ühiskonna- ja kultuurisemiootika vahel.

• Kultuurisemiootika moodulis õpitakse süviti tundma kultuuri toimimist tähendusloome, vahendamise ja (enese-)kirjeldamise kaudu. Inimene, kultuur ja nendevaheline kommunikatsioon.

• Sotsiosemiootika moodulis uuritakse kommunikatsiooni, võimu ja sotsiokultuuriliste nähtuste, näiteks subkultuuride kujundamist. Inimene, ühiskond, kultuur, keskkond.

• Biosemiootika moodul aitab mõista elu märgilist alust ja liikidevahelist suhtlust. Inimene, loodus, keskkond.

Õpingute käigus õpitakse tundma semiootilise analüüsi meetodeid ja neid rakendama kaasaegsete kultuurinähtuste analüüsil. Õpingud lõpevad magistritöö ja selle kaitsmisega. Kuna semiootika uurib tähendusloomet väga eripalgelistes nähtustes, saab magistritööks uuritava teema valida oma huvide järgi (vt seni kaitstud töid ja teemasid).

Ootame õppima kõiki kultuuri- ja ühiskonna analüüsist ning kultuuri ja looduse suhetest huvituvaid bakalaureusekraadiga tudengeid. Eelnev semiootikaharidus ei ole nõutav, küll aga tuleb kasuks semiootika kursuste kuulamine. Varasem diplom võib olla nii sotsiaalteaduste, loodusteaduste kui humanitaaria vallast. 

 

ÕPPEVORM

Kogu õppetöö toimub inglise keeles. Igapäevaste loengute ja seminaride kõrval on suur kaal iseseisval tööl. Kursuste käigus õpitakse teostama ning kirjutama väiksemaid analüüse. Õpingud lõpevad suuremamahulise magistritöö kaitsmisega. Õppetöö on jaotatud neljale semestrile: kolm semestrit auditoorseks tööks ning viimane on jäetud magistritöö jaoks. Magistritööni jõudmiseks on toeks semiootilise analüüsi metodoloogia kursus ning igal semestril magistriseminar. Magistritöö ja tänapäevaste kultuurinähtuste kirjalikud analüüsid teevad semiootika eriala lõpetanu tugevaks analüütiliseks kirjutajaks nii akadeemilises kui praktilises valdkonnas.

Õppetöö osaks on igal aastal konverentsid ja seminarid, kus kohtuvad nii Eesti kui välistudengid ja doktorandid ning väliskülalised rahvusvahelistest semiootikakeskustest.
 

 

KESKKOND

Tartusse tulevad semiootikat õppima erineva taustaga tudengid kogu maailmast ning loovad mitmekesise, ent ühise huviga rahvusvahelise kogukonna. Semiootikuid ühendab tahe mõista ja tõlgendada maailma. Sarnased huvid toovad tudengid kokku suveseminaridesse ja sügiskoolidesse, Semiosalongi õhtutele, tudengiühingu Semioon ja Eesti Semiootika Seltsi kogunemistele, konverentsidele, kultuuriüritustele jpm ettevõtmistele. Akadeemilist keskkonda vääristab ligipääs maailma tipptasemel semiootikaraamatukogule. Traditsiooniliseks tähtsündmuseks on üle aasta toimuv rahvusvaheline Tartu semiootika suvekool.

Erialast lugemist ja tuge akadeemilistele kirjatöödele leiab eestikeelse ajakirja Acta Semiotica Estica ja ingliskeelse Sign Systems Studies siinsetelt toimetajatelt ja kaasautoritelt. Osakond on aktiivselt seotud rahvusvahelise semiootikakogukonnaga.

 

VILISTLASENA

Semiootika annab vahendid ja oskused, et analüüsida tõlgendusi, tähendusloomet ja kommunikatsiooni kultuurinähtustest looduseni. Semiootika ingliskeelse õppekava lõpetanud töötavad üle maailma ühiskonna ja kultuuri suunajate ja analüüsijatena, praktikutena turundusfirmades, meedias, süsteemianalüütikutena IT sektoris, julgeolekuasutustes, toimetajate ja sisutootjatena ning teadlaste-õppejõududena ülikoolides. Tugev uurimis- ja kirjutamisoskus annab lõpetanule hea aluse doktorantuuriks ja edasiseks akadeemiliseks karjääriks.

 

Lisalugemist:


Kontakt:

programmijuht Tiit Remm
e-post: tiit.remm [ät] ut.ee

võõrkeelse õppe spetsialist Tuuli Pern
e-post: tartusemiotics [ät] ut.ee

osakonna sekretär Ulvi Urm
tel: 737 5933
e-post: ulvi.urm [ät] ut.ee
Jakobi 2-317
flfi.ut.ee/et/semiootika-osakond/

 

Vaata vastuvõtutingimusi

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)