skandinaavia keeled ja kultuurid | Universitas Tartuensis

Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava koosneb kolmest erialast: rootsi keel ja kirjandus, norra keel ja kirjandus ning taani keel ja kirjandus. Igal aastal toimub vastuvõtt ühe keele erialale.

2021. aastal võetakse üliõpilasi vastu rootsi keele ja kirjanduse erialale, 2022. aastal norra keele ja kirjanduse ning 2023. aastal taani keele ja kirjanduse erialale.

 

  • Ainus ülikool Eestis, kus saab õppida Skandinaavia keeli ja kirjandust bakalaureuseõppes

  • Ühte Skandinaavia keelt õppima tulles õpid tundma ka kaht teist Skandinaavia keelt

  • Skandinavistika osakond on piisavalt väike, kuid samas küllalt suur, et leida just enda jaoks sobiv uurimisvaldkondÕPPETÖÖ

Miks õppida Skandinaavia keeli? Tänapäeva globaliseerunud maailmas on äärmiselt tähtis saada inimestest aru ja osata erinevaid keeli. Meie õppekava innustab tudengeid tutvuma teiste maade keelte ja kultuuridega.

Õppides skandinavistikat, õpid sa keeli ja kultuure, mis on maailma mõjutanud nii poliitikas, rahuläbirääkimistel, arengumaade aitamisel kui ka arhitektuuris, kunstis, kirjanduses ja muusikas. Skandinaavia maad on samuti saanud rahvusvahelise tunnustuse oma panuse eest mitmes tänapäeval olulises valdkonnas keskkonnaküsimustest hariduseni ja integratsioonist terviseni.

Eestis on vaid teatud arv inimesi, kes valdavad Skandinaavia keeli, seega meil õppides omandad ainulaadsed oskused, mis aitavad sind kindlasti hilisemas elus ja annavad eelise nii edasiõppimisel kui ka tööturul.

Skandinavistikas saab erialased teadmised Skandinaavia keeltest ja kirjandusest. Samuti annab siinne õpe laiapõhjalised teadmised humanitaarteadustes ja filoloogias.

Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ja koosneb nii erialaainetest kui ka üldistest humanitaarteaduslikest ainetest. Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava koosneb kolmest erialast: rootsi keel ja kirjandus, norra keel ja kirjandus ning taani keel ja kirjandus.  Üliõpilasi võetakse nendele erialadele aastate lõikes vastu vaheldumisi. Loe lähemalt vastuvõtutingimustest, millisele erialale toimub vastuvõtt käesoleval aastal.


ÕPPEVORM

Skandinavistika eriala õppekava on mitmekülgne ja hõlmab aineid, mis on seotud keele, ajaloo, ühiskonna ja kultuuriga. Nii võid avastada end uurimast väga erinevaid valdkondi, viikingilaevade arheoloogilistest väljakaevamistest tänapäeva Taani kultuurini välja.

Kuigi õpingutes pannakse suurt rõhku keeleõppele ning õpingute lõppedes on kõik lõpetajad omandanud hea taseme vähemalt ühes Skandinaavia keeles, ei eelda me tudengitelt Skandinaavia keelte eelteadmisi, vaid alustame esimesel aastal intensiivsete keelekursustega.

Õppetöö skandinavistika erialal toimub valdavalt seminaride ja praktikumide vormis, mis eeldab üliõpilastelt aktiivset osalemist. Teoreetilisemad ained panevad aluse teadmistele erinevates valdkondades, praktilisema suunitlusega ained eeldavad rohkesti iseseisvat tööd, arendades seeläbi üliõpilaste keeleoskuse taset.

Õppetöö toimub põhiliselt Lossi 3 asuva õppehoone 2. korrusel. Samal korrusel asub ka skandinavistika mahukas erialaraamatukogu.


KESKKOND

Skandinavistika mitmekesine ja rahvusvaheline õpikeskkond loob suurepärased tingimused õppetööks, milles ühendatakse erinevatest traditsioonidest pärit metoodikaid. Kohalike lektorite kõrval töötavad siin skandinavistika professor Daniel Sävborg ning külalislektorid Norrast, Rootsist ja Taanist.

Olgugi, et meie juures saab Skandinaavia keelte ja kultuuridega üsna vahetu kontakti, innustame oma tudengeid õppima ka vahetusüliõpilasena mõnes Skandinaavia ülikoolis. Erinevate stipendiumiprogrammide toel on võimalik õppida semester või kaks mõnes Skandinaavia ülikoolis või osaleda suvekursustel.

Skandinavistika elu lahutamatu osa on ka erinevad Skandinaavia-teemalised kultuuriüritused ning muud ühised ettevõtmised, mis on suunatud nii üliõpilastele, õppejõududele kui ka huvilistele väljaspool ülikooli (konverentsid, filmiõhtud, tähtpäevade tähistamised, kontserdid jpm).


VILISTLASENA

Oma professionaalsete oskuste ja teadmiste täiendamiseks on soovitav jätkata õpinguid magistriõppes, milleks bakalaureuseõpingute edukas läbimine loob kõik eeldused.

Laiapõhjalised humanitaarteaduse ja süvendatud filoloogilised eriteadmised annavad meelepärase töö leidmiseks mitmeid võimalusi. Avatud on kõik tegevusalad, kus vajatakse üldisemat analüüsioskust ning spetsiifilisemalt mõne Skandinaavia keele valdamist ja Skandinaavia ajaloo tundmist. Skandinavistika endiseid tudengeid leiab nii ilukirjanduse kui ka erialatekstide tõlkijate seast, samuti tõlkekabiinist Brüsselis. On võimalik töötada keeleõpetajana, aga ka erinevatel ametikohtadel saatkondades, ministeeriumides ning kultuuri- ja ärivallas laiemalt.


Lisalugemist:

Rootsi Suursaatkond
Kuninglik Norra Saatkond
Taani Suursaatkond
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis


Kontakt:

Skandinavistika osakond
programmijuht Antonina Kostina
e-post: antonina.kostina [ät] ut.ee

õppekorralduse spetsialist Viivika Voodla
tel: 737 5212
e-post: viivika.voodla [ät] ut.ee
Lossi 3-209

 

Tutvu vastuvõtutingimustega