sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus | Universitas Tartuensis

  • Ainulaadne õppekava, kus saab õppida sotsiaaltöö kõrval ka rehabilitatsiooni
  • Õppides väärtustatakse inimesi, sotsiaalseid oskusi ja praktilist kogemust
  • Meie vilistlased teevad tähendusrikast tööd inimeste suurema tegevusvõime nimel


ÕPPETÖÖ

Õpid väärtustama ja arendama inimvara, et saavutada inimeste parem tegevusvõime. Oma rolli paremaks tajumiseks ühiskonnas läbid üldharivad ained, mis hõlmavad sotsioloogiat, majandust, õigust ja psühholoogiat. Suur osa on praktilistel ainekursustel nagu enesejuhtimine, võlanõustamine ja rühmatöö. Teeme õppekäike asutustesse ning kutsume spetsialiste loengutes oma kogemusi jagama ja üliõpilastega arutlema.
Teisest õppeaastast alates saad omandatud oskusi proovile panna sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonna asutustes: töötukassas, omavalitsustes, haiglates, ministeeriumis, koolides, politseis, hoolekandeasutustes, varjupaikades, kinnipidamisasutustes, sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingutes või teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

ÕPPEVORM

Õppimine toimub sessioonõppes, õppeaeg on 3 aastat. Sessioonõppe üliõpilased käivad koolis üks kord kuus kolmapäevast pühapäevani.
Praktikatel on õppekavas suur osakaal: õpingute ajal käiakse 16 nädala vältel erinevates organisatsioonides praktikatel ning paljudes õppeainetes on põnevaid praktilisi töid. Lisaks tehakse õppekäike sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustesse ning tihti kutsutakse erialaspetsialiste oma teadmisi üliõpilastega jagama. Võimalus on õppida ja sooritada praktika meie partnerülikoolides välismaal.
Õpingud toimuvad nii auditoorselt (loengud, seminarid ja praktikumid) kui ka iseseisvalt (õppematerjalide läbitöötamine, kodutööde ettevalmistamine, õpe virtuaalkeskkonnas, õppepraktika jne).

KESKKOND

Õppetöö läbiviijate hulgas on suurte kogemustega õppejõude, vilistlasi, kogenud spetsialiste-praktikuid. Pärnu on õppimiseks parim koht. Kolledži hoones asuvad ka ettevõtluse arendajad ja tehakse koostööd ettevõtjatega. Meeleolukas tudengielu ei vaibu ka talvel. Korraldatakse sündmusi üliõpilastele, õppejõududele, vilistlastele ja kogu linnarahvale. Igal aastal toimub kogu Pärnut hõlmav tujuküllane ööorienteerumine, traditsioonide hulka kuuluvad ka rebastenädal, jõulupidu ja emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine.
Väärt teadmisi ja eneseharimisvõimalusi pakuvad Pärnu ja ülikooliga seotud ärksaid inimesi koondava Academia Pernaviensise kooskäimised. Pärnu kolledži juures tegutsevad tudengiteater K-äng2 ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad. Ettevõtlikel inimestel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja Ajujaht.

VILISTLASENA

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava lõpetanut ootab ees väga lai tööpõld. Meie vilistlased töötavad nii avalikus, era- kui ka vabasektoris.
Õppekava lõpetanud töötavad: sotsiaaltöötajatena, arendusspetsialistena, juhtumikorraldajatena, noorsoopolitseinikena, rehabilitatsioonispetsialistena, noorsootöötajatena, lastekaitsespetsialiste, asutuste juhtidena.
Õpingute käigus saad piisavad teadmised ja oskused ka selleks, et alustada sotsiaalvaldkonna ettevõtjana. Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes nii Tartu kui ka muudes ülikoolides.
 

Lisalugemist

TÜ Pärnu Kolledž
Sotsiaalministeerium
Ajakiri „Sotsiaaltöö“
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Lastekaitse Liit

Kontakt

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
sotsiaaltöö korralduse osakond
Ringi 35, 80010 Pärnu
tel: 445 0543, 445 0523
www.pc.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega