sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus | Universitas Tartuensis

  • Ainus õppekava Eestis, kus kõrghariduse esimesel astmel õpetatakse rehabilitatsiooni
  • Õppetöös on suur praktika osakaal
  • Õpid väärtustama ja arendama inimvara, et saavutada inimeste parem tegevus- ja töövõime


ÕPPETÖÖ

Sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonivaldkond on väga lai ning baasharidus annab oskuse töötada kõikide kliendirühmadega (lapsed, noored, eakad, erivajadusega inimesed, sõltlased, töötud jne). Kõik õppijad saavad esmalt ülevaate sotsiaalteadustest ja peamistest majandusainetest, et õppida tundma ja analüüsima inimest ühiskonnas ja keskkonnas laiemalt ning märkama ja analüüsima sotsiaalseid probleeme. Seejärel antakse õppureile alusteadmised sotsiaalkaitse korraldamise põhiküsimuste ja vormide, poliitika erinevate valdkondade ja institutsioonide kohta.

Põhjaliku ettevalmistuse oma valitud erialal annavad erialaained ning valik- ja vabaained. Õpitakse ettevõtlust ja ettevõtlikkust, projektide ja ürituste planeerimist ja teostamist.

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon on suunatud inimese toimetulekuvõime ja ühiskonda kaasatuse suurendamisele ning elukvaliteedi parandamisele.  Kuigi varasem kogemus sotsiaalvaldkonnas tuleb kasuks, oodatakse sisseastujailt kõige enam toetavat hoiakut abivajajate suhtes ning empaatiavõimet.

 

ÕPPEVORM

Õppimine toimub sessioonõppes, õppeaeg on 3 aastat. Sessioonõppe üliõpilased käivad koolis üks kord kuus kolmapäevast pühapäevani.
Praktikatel on õppekavas suur osakaal: õpingute ajal käiakse 16 nädala vältel erinevates organisatsioonides praktikatel ning paljudes õppeainetes on põnevaid praktilisi töid. Lisaks tehakse õppekäike sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustesse ning tihti kutsutakse erialaspetsialiste oma teadmisi üliõpilastega jagama. Võimalus on õppida ja sooritada praktika meie partnerülikoolides välismaal.
Spetsialiseerumissuuna valik tehakse esimese semestri lõpuks. Õpingud toimuvad nii auditoorselt (loengud, seminarid ja praktikumid) kui ka iseseisvalt (õppematerjalide läbitöötamine, kodutööde ettevalmistamine, õpe virtuaalkeskkonnas, õppepraktika jne).
 

 

 

KESKKOND

 

Õppetöö läbiviijate hulgas on suurte kogemustega õppejõude, vilistlasi, kogenud spetsialiste-praktikuid. Pärnu kolledžis asub hubane ja kaasaegne raamatukogu, kuhu on komplekteeritud kolledžis õpetatavate erialadega seonduvat teadus- ja õppekirjandust. Suvepealinnas saab meeleolukat tudengielu elada isegi talvel. Juba mitmendat aastat toimub kogu linna hõlmav tujuküllane Ööorienteerumine. Traditsiooniks on kujunenud ka mitmed muud üritused, nagu jõulukarneval, emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine, rebastenädal jms. Samuti tegutseb siin Pärnu kolledži tudengiteater K-äng2.
Teoreetilisi teadmisi aitavad päris elus rakendada Starter@Pärnumaa ja majavälised üritused, näiteks konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja Ajujaht. Tegutsevad tudengite korvpall-, jalgpall- ja võrkpallivõistkond. Tartu Ülikooli Pärnu kolledžil on oma vilistlaskogu. Vilistlaste tegemistest saad lugeda siit.

VILISTLASENA

Eriala lõpetanud tudengid oskavad analüüsida ja mõjutada ühiskondlikke protsesse, korraldada ja juhtida sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuseid nii avalikus, era- kui ka mittetulundussektoris. Õppekava lõpetanud töötavad sotsiaaltöötajatena, asutuste juhtidena, spetsialistidena ministeeriumites, omavalitsustes; on lastekaitsespetsialistid, huvijuhid, noorsootöötajad, aga ka juhtumikorraldajad Töötukassas või Sotsiaalkindlustusametis. Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes nii Tartus kui ka teistes ülikoolides.

Lisalugemist

TÜ Pärnu Kolledž
Rehabilitatsiooni ja invainfo portaal
Sotsiaalministeerium
Ajakiri „Sotsiaaltöö“
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Lastekaitse Liit

Kontakt

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
sotsiaaltöö korralduse osakond
Ringi 35, 80010 Pärnu
tel: 445 0543, 445 0523
www.pc.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega