sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus | Universitas Tartuensis

  • Õpid väärtustama ja arendama inimvara, et saavutada inimeste parem tegevus- ja töövõime
     
  • Ainus õppekava Eestis, kus kõrghariduse esimesel astmel õpetatakse rehabilitatsiooni
  • Õppetöös on suur praktika osakaal, mis annab sulle väga hea esmase töökogemuse


ÕPPETÖÖ

Sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonivaldkond on väga lai ning baasharidus annab oskuse töötada kõikide kliendirühmadega (lapsed, noored, eakad, erivajadusega inimesed, sõltlased, töötud jne). Kõik õppijad saavad esmalt ülevaate sotsiaalteadustest ja peamistest majandusainetest, et õppida tundma ja analüüsima inimest ühiskonnas ja keskkonnas laiemalt ning märkama ja analüüsima sotsiaalseid probleeme. Seejärel antakse õppureile alusteadmised sotsiaalkaitse korraldamise põhiküsimuste ja vormide, poliitika erinevate valdkondade ja institutsioonide kohta.

Põhjaliku ettevalmistuse oma valitud erialal annavad erialaained ning valik- ja vabaained. Õpitakse ettevõtlust ja ettevõtlikkust, projektide ja ürituste planeerimist ja teostamist.

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon on suunatud inimese toimetulekuvõime ja ühiskonda kaasatuse suurendamisele ning elukvaliteedi parandamisele.  Kuigi varasem kogemus sotsiaalvaldkonnas tuleb kasuks, oodatakse sisseastujailt kõige enam toetavat hoiakut abivajajate suhtes ning empaatiavõimet.

 

ÕPPEVORM

Õppida on võimalik nii päevaõppes kui ka sessioonõppes. Sessioonõppe õpilased käivad koolis üks kord kuus kolmapäevast pühapäevani. Õppimise ajal käiakse tutvumas paljude sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonna asutustega. Rakenduskõrghariduse õppekavast moodustab kolmandiku praktiline töö: praktikal organisatsioonides ollakse õppeaja jooksul 14 nädalat ja praktikabaase on Eesti eri paigus ligikaudu 300.

Õpingud toimuvad nii auditoorselt kui ka iseseisvalt õppematerjalidega ja virtuaalkeskkonnas. Loengud vahelduvad seminaride ja praktikumidega. Lisaks tehakse õppekäike erinevatesse sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustesse ning tihti kutsutakse erialaspetsialiste oma teadmisi üliõpilastele jagama. Võimalus on õppida ja sooritada praktika meie partnerülikoolides välismaal.

 

KESKKOND

Suvepealinnas on meeleoluka tudengielu elamise võimalusi ka talvel, nt on juba üle 15 aasta korraldatud veebruarikuus tudengite talvepäevi. Traditsiooniks on kujunenud ka mitmed muud üritused, nagu jõulukarneval, teadlaste öö, emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine, rebastenädal jms. Samuti tegutseb siin Pärnu kolledži tudengiteater K-äng2. Teoreetilisi teadmisi aitavad praktikas ellu äratada TÜ ideelabor Pärnus, tudengifirma programm ning majavälised üritused, nagu konkurss „Ettevõtlik pärnakas“, Ajujaht, Garage48. Tartu Ülikooli Pärnu kolledžil on oma vilistlaskogu. Vilistlaste tegemistest saad lugeda siit.

 

VILISTLASENA

Lõpetajaid iseloomustab ühiskondlike protsesside, samuti sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamise ning juhtimise tundmine. Nad saavad ettevalmistuse töötamiseks teenuseid pakkuvas era-, avalikus ja mittetulunduslikus ettevõttes spetsialiseerumisega sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonnale.

Sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonnas on töökoormus pidevalt kasvanud, uusi probleeme on kiiresti muutuvas ühiskonnas juurde tulnud.

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala lõpetanud töötavad sotsiaaltöötajatena, sotsiaalasutuste juhtidena, spetsialistidena sotsiaalministeeriumis, lastekaitsespetsialistidena, noorsootöötajatena, kriminaalhooldusametnikena, spetsialistidena rehabilitatsioonimeeskondades, juhtumikorraldajatena sotsiaalkindlustusametis, töötukassas jne.  

Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid nii Tartu Ülikooli magistriõppes kui ka teistes ülikoolides.

 

Lisalugemist

TÜ Pärnu Kolledž
Rehabilitatsiooni ja invainfo portaal
Sotsiaalministeerium
Ajakiri „Sotsiaaltöö“
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Lastekaitse Liit

Kontakt

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
sotsiaaltöö korralduse osakond
Ringi 35, 80010 Pärnu
tel: 445 0543, 445 0523
www.pc.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega