strateegiline juhtimine | Universitas Tartuensis
  • Ettevõtte juhtimise strateegilisi valdkondi siduvas õppekavas läbitakse osa õppeaineid partnerettevõtte näitel, mis annab tervikliku pildi juhtimisfunktsioonide rollist strateegiliste eesmärkide saavutamisel

  • Vähemalt kolmeaastase juhtimiskogemusega kaasüliõpilased moodustavad arendava ja sünergilise õpikeskkonna

  • Sessioonidena toimuv õppetöö võimaldab ühildada õpingud tööga

ÕPPETÖÖ

Strateegilise juhtimise õppekava (ingl Executive MBA) on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide praegustele või tulevastele juhtidele, kes soovivad oma teadmiste pagasit täiendada. Õpitakse strateegilist tegutsemist rahvusvahelises majanduskeskkonnas, inimeste ja protsesside paremat juhtimist ning süsteemset toimimist erinevates funktsionaalsetes valdkondades. Strateegilise juhtimise magistriõpe eeldab juhtimiskogemust ning valmisolekut jagada oma teadmisi ja kogemusi kaasüliõpilastega.

Õpingute iseärasuseks on süvenemine ettevõtte tegevuskeskkonna globaalsetesse, strateegilistesse, sotsiaalsetesse, tehnoloogilistesse, kultuurilistesse, poliitilistesse ja majanduslikesse aspektidesse. Sellega tekitatakse sünergia, mida saab majanduspraktikas kasutada strateegiliste äriideede arendamiseks ja rakendamiseks.

Õppekava kuuest moodulist esimene – majanduskeskkond – sisaldab õppeaineid, mis käsitlevad ettevõtte välise tegevuskeskkonna eri tahke ning nende mõju ettevõtte juhtimissüsteemile. Ettevõtte juhtimise moodulis keskendutakse strateegilise juhtimise peamistele valdkondadele. Organisatsiooni ja koostoime moodul käsitleb organisatsioonikäitumist ning personali- ja teadmusjuhtimist. Valik- ja vabaainete moodulid võimaldavad suunata oma õpinguid isiklike huvide põhjal. Valikained saab valida etteantud nimekirjast ja vabaaineid on võimalik võtta majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest või teistest ülikoolidest. Magistritöö või magistrieksami moodul hõlmab õppeaineid, mis arendavad uurimis-, teadus- ja loometööoskusi, ning kas magistritöö koostamist ja kaitsmist või magistrieksami tegemist koos ettevõttel või asutusel põhineva juhtumianalüüsi koostamise ja kaitsmisega. Tutvu õppekavaga.

ÕPPEVORM

Õpe on osakoormusega ja tasuline. Planeeritud õppeaeg on 3 aastat ehk kuus semestrit. Neljal esimesel semestril toimuv auditoorne õppetöö on korraldatud sessioonidena: septembrist juunini üks kord kuus nädalalõppudel (üldjuhul reedest pühapäevani) toimuvad sessioonid võimaldavad ühitada õpingud tööga. Viiendal ja kuuendal semestril koostavad üliõpilased magistritöö või teevad magistrieksami. Õppekava läbinutele antakse ärijuhtimise magistri kraad strateegilise juhtimise erialal. 

KESKKOND

Üliõpilasi õpetavad Tartu Ülikooli tunnustatud õppejõud, kaasatakse ka teiste Eesti ülikoolide õppejõude, ettevõtete majanduspraktikuid ja külalisõppejõude välismaalt. Nii auditoorses kui ka iseseisvas õppetöös kasutatakse mitmekesiseid õppematerjale, sh virtuaalkeskkonda ja muid e-õppe võimalusi. Kuna õpperühm on väike, tekib iga magistrandi kogemuste, oskuste ja ideede analüüsi põhjal ühtne teemakeskne tervik ning sünnivad vastastikku rikastavad arutelud.

Õppekorraldus võimaldab aktiivsemat suhtlust ja personaalsemat lähenemist, mis omakorda tagab õppe kõrge kvaliteedi ning mitmekesise jagatud kogemuste pagasi.


Majandusteaduskond on seotud Tartu tugeva iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega. Siin tegutsevad ärikiirendi Buildit ning Tartu Teaduspargi, Tartu Biotehnoloogia Pargi ja Tartu Loomemajanduskeskuse inkubaatorid. Koostöötamise kohtades nagu Spark Hub ja Startup Hub toimub kogu aeg ettevõtlusega seotud üritusi. On suur võimalus leida õpingute käigus ka koostööpartnereid ja asuda ellu viima oma uusi ideid.

 

VILISTLASENA

Strateegilise juhtimise õppekava vilistlane juhib inimesi ja protsesse, on suure teadmiste pagasiga tipp- või keskastmejuht või ettevõtja, kes mõtleb strateegiliselt ning tegutseb rahvusvahelises majanduskeskkonnas ja erinevates funktsionaalsetes valdkondades.

Õppekava esimesed lõpetajad said magistridiplomi 2006. aastal ning 2021/2022. õppeaastal alustab õpinguid juba 18. lend. Vilistlased on asunud tööle kohalike või rahvusvaheliste ettevõtete juhtkondades ja loonud uusi ettevõtteid. Paljud jätkavad karjääri seniste tööandjate juures kõrgematel ametikohtadel. Tänu kaasüliõpilaste ja õppejõududega sõlmitud sidemetele õnnestub ellu viia ettevõtete ja organisatsioonide koostööprojekte ning arutelude käigus tekkinud uusi ideid. Õppekava lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

ÕPPETASU

Õppetasu on 65€ ainepunkti kohta.

Üliõpilasel on võimalik taotleda õppelaenu. Loe lähemalt

Vilistlased:

Lisalugemist:

TÜ majandusteaduskond
Eesti Majandusteaduse Selts
AIESEC 
TÜ spordiklubi 
TÜ teaduskool 
Tartu tudengiorganisatsioonid
 

Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Narva mnt 18-4110, 51009 Tartu
tel: 737 6313
e-post: kersti.kurri [ät] ut.eeselje.seeba [ät] ut.ee

Programmijuht: professor Toomas Haldma
Narva mnt 18-4024, 51009 Tartu
tel: 737 6333
e-post: toomas.haldma [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega