tänapäeva aasia ja lähis-ida uuringud | Universitas Tartuensis

 • Õppekava võimaldab tegeleda ajakohaste ja meid kõiki puudutavate teemadega globaalsest majandusest ja ärist migratsiooni ning rahvusvaheliste suheteni.
   
 • Igal tudeng saab valida oma õppefookuse – kas spetsialiseeruda kindlale teemale või õppida võimalikult laiapõhjaliselt tundma ühte regiooni.
   
 • Mobiilsuspaketid annavad võimaluse õppida parimates Aasia ja Lähis-Ida ülikoolides, kus ainete läbimise kõrval saab suurendada oma tutvusvõrgustikku, õppida kohalikku keelt, kombeid ja ajalugu.
   

Vaata ka õppekava veebilehte ja kandideeri magistriõppesse.
 

ÕPPETÖÖ

Aasia ja Lähis-Ida on kaks kõige kiiremini arenevat regiooni maailmas. Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute õppekava tutvustab nende piirkondade majandust, poliitikat, ühiskonda, keelt ja kultuuri. Iga üliõpilane saab koostada individuaalse õppekava. Valitud õppeained, praktika ja semester välisülikoolis aitavad õpingute lõpuks saada oma valdkonna eksperdiks.

Valdkondadevaheline õppekava võimaldab tegeleda Aasia ja Lähis-Ida riikide majanduse ja ettevõtlusega, poliitilise arenguga, demograafilise olukorra ja rändega. Õpingute käigus saab tutvuda valitud piirkonna kultuuri ja religiooniga ning analüüsida traditsioonide mõju tänapäeva maailmale. Eraldi teemadena käsitletakse globaliseerumist ning Aasia ja Lähis-Ida kokkupuutepunkte nii Euroopa, Põhja-Ameerika kui ka teiste maailma piirkondadega. Erilist rõhku pannakse valitud riigi või piirkonna keele õppimisele.

Õppetöö toimub majandusteaduskonna, usuteaduskonna, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ja kultuuriteaduste instituudi parimate õppejõudude ning valdkonnaga seotud ettevõtete ja organisatsioonide käe all. Keeli saab õppida Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis ning veel on õppekavaga seotud õigusteaduskond ning inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool.

Üks õpingute osa on praktika Eestis või välisriigis ja soovi korral vahetussemester meie Aasia või Lähis-Ida partnerülikoolis.

Nominaalne õppeaeg on kaks aastat.

Välisministeerium katab kahe Eesti kandidaadi õppetasu koos praktikavõimalusega. 15. märtsil kandideerivad Eesti kandidaadid osalevad automaatselt stipendiumikonkursil, mille kohta võetakse kandidaatidega ise ühendust ülikooli poolt. Kandideerimise tähtaeg stipendiumite saamiseks on 15. märts 2021. Täiendavat infot saab siit.

 

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub inglise keeles üliõpilase individuaalse õppeprogrammi valikute alusel.

Õppejõud rakendavad nii traditsioonilisi kui ka uudseid juhtumi- ja probleemipõhiseid õpetamismeetodeid, mis aitavad lisaks teooriale omandada vajalikke praktilisi oskusi. Teadmisi täiendatakse praktikal, kus tudengid õpivad probleemide lahendamise oskust ning saavad töötada inglise keeles, mis laiendab muu hulgas nende erialast sõnavara. Diskussioonid, rühmatööd, rollimängud, simulatsioonid ja filmide vaatamine on õppetöö osa. Üliõpilaste aktiivne osalus õppeprotsessis arendab nende läbirääkimis- ja eneseväljendusoskust, parandab üksteisest arusaamist, ning aitab mõista erinevaid lähenemisi ja väärtushinnanguid.

Õppekava koosneb alusmoodulist (39 EAP), valikainete moodulist (24 EAP), keeltemoodulist (12 EAP), vabaainete moodulist (6 EAP) ja magistrimoodulist (39 EAP).

Ühe semestri jooksul saab õppida meie partnerülikoolis Aasias või Lähis-Idas. Muu hulgas õpib üliõpilane seal lähemalt tundma Jaapani majandust, kultuuri ja ajalugu, Hiina poliitikat ja majandust ning palju muud. End saab täiendada mitme stipendium toel (nt Erasmus+, Jaapani riiklik stipendium). Samuti pakub õppekava võimalust teha praktikat riigiasutustes, ettevõtetes ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

KESKKOND

Ingliskeelne õppetöö toimub rahvusvahelises keskkonnas. Kaasüliõpilased on pärit nii Eestist, Euroopast, Aasiast kui ka Lähis-Idast. Õppejõudude ja tudengite suhtlus on mitteametlik ja vahetu. Üliõpilastel on võimalik osa saada Tartu kui tudengilinna mitmekülgsetest vaba aja veetmise võimalustest, nagu Tartu ÜRO simulatsioon ja Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) ning enesearendamisprogrammidest nagu DD Akadeemia. Külalisloenguid peavad oma valdkonna asjatundjad ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametist ja Kopenhaageni ärikoolist, Singapurist ja Cambridge’ist.

VILISTLASENA

Loodava õppekava eesmärk on arendada Eesti ühiskonna võimekust tegeleda Aasia ja Lähis-Ida teemadega, koolitades suurepäraste akadeemiliste, sotsiaalsete ja praktiliste oskustega kodanikke.

Õppekava läbinud tudengid on mitmes valdkonnas hinnatud erialateadmistega spetsialistid, kellest on puudus nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonides. Lõpetajad on võimelised töötama eri ametikohtadel nii Eestis kui ka välisriikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides. Õppekava lõpetanu võib töötada:

 • spetsialistina avalikus sektoris, pakkudes võrdlevat valdkondlikku pädevust terve Aasia ja Lähis-Ida või mõne väiksema piirkonna kohta;
 • nõustajana era- ja kolmandas sektoris, pakkudes ühe piirkonna või riigiga seotud spetsiifilist pädevust;
 • spetsialistina rahvusvahelistes organisatsioonides (nt Euroopa Liidu välisesindused), pakkudes laiahaardelist valdkondlikku või riigikeskset pädevust;
 • ettevõtjate konsultandi, turu-uuringute läbiviija ja nõustajana;
 • ettevõtjana, kes arendab äri Aasia ja/või Lähis-Ida riikides.


Õppekava lõpetanud üliõpilane saab sotsiaalteaduste magistrikraadi ja võib jätkata õpinguid doktoriõppes.

Lisalugemine

Contemporary Asian and Middle Easter Studies

Kontakt

Eva Liias (eva.liias [ät] ut.ee)
Programmijuht
Tel: 737 6318
E-post: majandus [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega.