tantsukunst | Universitas Tartuensis

  • Tantsutehniliste, loovate ja teoreetiliste ainete ühendamine tantsuõpetamise praktikaga

  • Loov keskkond tulevaste kunstiliste ambitsioonidega tantsuõpetajate arenemiseks

  • Ärksad ja loomingulised oma ala parimad õppejõudÕPPETÖÖ

Tantsukunsti eriala valmistab ette tantsuõpetajaid ja tantsukunstnikke. Õppekava sisuline lähtepunkt on tantsukunsti hetkeseis, nõuded kaasaegsele tantsuõpetajale, tantsukunsti suhe teiste kunstidega, kaasaegse tantsukunsti interdistsiplinaarsus ning pärimuskultuur tantsus ja selle edasikandmine.

Esmalt läbivad tudengid üldettevalmistuse ja saavad baasi tantsukunstiga tegelemiseks. Lisaks sellele õpitakse tantsutehnikaid ja nende interpretatsiooni. Kolmas sama tähtis komponent õppes on loovuse arendamine, improvisatsioon, tantsukompositsioon ning tantsuetenduste loomine.

Tantsukunsti õpet läbi loovpraktilise tegevuse ja kehalise kogemuse arendamise toetavad teoreetilised ained, mis mõtestavad tantsukunsti ajaloolisest perspektiivist ning annavad arusaamise tantsukunsti tänapäevast, loovad oskuse mõista ja mõtestada tantsukunsti etenduskunstide ühe osana, tutvustavad kaasaegseid üldpedagoogilisi põhimõtteid ja annavad teadmise meie juurtest ning nende seosest kaasajaga. Õpingute jooksul käsitletakse tantsu väga erinevatest vaatenurkadest – kaasaegsest tantsust kuni klassikaliste stiilideni, nt tants linnakultuuris, eesti tantsuline pärimus, tants ja multimeedia jne.


ÕPPEVORM

2/3 tantsukunsti õppest toimub läbi praktika. Omandatakse erinevaid tantsutehnikaid: klassikaline tants, kaasaegne tants, modern, kontaktimprovisatsioon. Tegeletakse improvisatsiooni ja kompositsiooniülesannetega ning praktilise õpetamistööga. Praktilisi aineid toetavad üldhumanitaarsed, pedagoogilised ja kaasaegseid uurimismeetodeid tutvustavad teoorialoengud ning seminarid. Iseseisval tööl on oluline roll, kuna lõpetajalt eeldatakse valmisolekut panustada valdkonna arengusse.

Õppeprogrammi toetavad iga-aastased rahvusvahelised töötoad ja meistriklassid nii kohapeal kui ka rahvusvahelistes teatrikõrgkoolides vahetusüliõpilasena. Õppejõududena on kaasatud tipptegijad nii Eestist kui ka välismaalt.

Kogu õppeprotsessi toetab erialane ja pedagoogiline praktika, mis annab ettevalmistuse tulevaseks tööks tantsuõpetajana. Õppeaeg on neli aastat.


KESKKOND

Etenduskunstide osakonnas õpivad koos tantsuõpetajad, näitlejad, lavastajad, harrastusteatrite juhid, valgustajad, dekoraator-butafoorid, multimeedia spetsialistid ja lavastuskorraldajad. Nelja aasta jooksul tekivad tihedad sidemed erinevate erialade üliõpilaste vahel ja peale kooli lõppu on neil seeläbi hindamatud kontaktid ja mõttekaaslased mitmesuguste loominguliste projektide teostamiseks.

Kultuuriakadeemia õppekeskkond on kaasaegne ja tudengisõbralik. Õpperuumid paiknevad kolmes erinevas hoones Viljandi kesklinnas, kus asuvad lisaks loenguruumidele veel tantsuklassid, black-box tüüpi õppeateatri saalid, helistuudio, arvutiklassid, raamatukogu, multimeediakeskus ja visuaaltehnoloogiliste ainete tarbeks sisustatud töökojad. Kultuuriakadeemial on väga aktiivne üliõpilasesindus, kuhu on võimalik kandideerida igal tudengil. Lisaks on võimalus kaasa lüüa erialaste ürituste organiseerimisel ning ülekoolilises üliõpilaselus.


VILISTLASENA

Tantsukunsti õppekava läbinud on võimelised töötama tantsuõpetajana üldhariduskoolides ja huvihariduses eri vanuses inimestega ning koreograafina teatrites, projektitruppides või vabakutselisena. Lõpetajad suudavad luua kvaliteetset kunstikeskkonda, iseseisvalt hakkama saada loomemajanduses ning jätkata magistriõpingutega Eestis või välismaal. Tantsukunsti professionaalsetesse liitudesse kuuludes saab mõjutada tantsukunsti tulevikku Eestis.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava läbinu saab rakenduskõrghariduse diplomi ning omandatud suunast lähtuvalt tantsuspetsialisti kutse (tase 6 esmane kutse). Silmapaistvad vilistlased on Raido Mägi, Merle Saarva, Jüri Nael, Aveli Asber, Raido Bergstein, Tatjana Mihhailova, Ruslan Stepanov, Renate Keerd, Päär Pärenson, Karl Saks, Henri Hütt, Raho Aadla, Maarja Tõnisson.


Lisalugemist:

Kanuti Gildi Saal

Sõltumatu Tantsu Ühendus

Eesti Tantsuhariduse Liit


Kontakt

Etenduskunstide osakond
tel: 435 5241
e-post: etenduskunstid [ät] kultuur.ut.ee
http://www.kultuur.ut.ee/et/etenduskunst
 

Tutvu vastuvõtutingimustega