tarkvaratehnika | Universitas Tartuensis
  • Õppekava, mis koolitab väga heal tasemel tarkvarainsenere, kellel on lisaks erialastele oskustele ka laiemad teadmised ärist, ettevõtlusest jms

  • Ühine õppekava Tallinna Tehnikaülikooliga – lõpetajad saavad mõlema ülikooli diplomi

  • Praktiline õppekava, mis pakub parimatele võimalust läbida poole õppest ettevõttes ning laia valiku stipendiumeid


ÕPPETÖÖ

Tartu Ülikool on infotehnoloogia erialadel Baltimaade juhtiv ülikool, mis kuulub arvutiteaduse alal mainekas Times Higher Educationi ülikoolide edetabelis maailma 200 parima ülikooli hulka. Siin tehakse IT-valdkonnas murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond. Paljud meie instituudi üliõpilased ja õppejõud on rahvusvahelise taustaga ning mitmed õppejõud kuuluvad oma erialal maailma tippude hulka. Tarkvaratehnika magistriõpet veab professor Marlon Dumas, kes kuulub ka maailma 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka.
Tarkvaratehnika magistriõppekava algab alusmooduliga, mis hõlmab nii tehnilisi kui ka juhtimisteemalisi küsimusi. Alusmooduli raames õpivad tudengid põhjalikke tarkvaraarendamise oskusi ning kohustuslike ainete hulka kuuluvad agiilne tarkvaraarendus, süsteemide modelleerimine, programmeerimine edasijõudnutele ning tarkvara standardid ja kvaliteet.
Õppekaval on võimalik valida kahe spetsialiseerumismooduli vahel: ettevõtte tarkvaratehnika (enterprise systems) või reaalaja sardsüsteemide arendus (embedded real-time systems). Lisaks on võimalik valida suure hulga huvitavate valikkursuste vahel nii Tartu Ülikoolist kui ka Tallinna Tehnikaülikoolist. Valikkursuseid leidub erinevatel teemadel alates ärianalüütikast ja mobiilirakenduste arendamisest kuni masinõppe ja ettevõtluseni välja.
Õppekaval on ka tugev praktiline väljund – tuleb valida, kas sooritada 18 EAP väärtuses praktika mõnes ettevõttes või teha ettevõtlusprojekt. Viimase raames tuleb meeskonnana arendada välja lean startup põhimõttel tarkvaralise toote või teenuse prototüüp ning lisaks ka äriplaan.

IT-TÖÖSTUSMAGISTRANTUUR

Esimese semestri üliõpilastel on võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri programmi. Selle alusel toimub alates teisest semestrist pool õpet partnerettevõttes individuaalse õpingukava alusel, kus praktika, projektid ja magistritöö seotakse nii üliõpilase kui ka ettevõtte jaoks oluliste uurimis- ja arendussuundadega. IT-tööstusmagistrandi stipendium algab 660 eurost kuus.

IT-tööstusmagistrantuuris osalemise kogemus annab üliõpilasele hiljem tööturul parema konkurentsivõime. Programmi lõpetanu on spetsialist, kes on juba andnud oma osa ettevõtte arengusse.

ÕPPEVORM

Tarkvaratehnika magistriõppekava on rahvusvaheline õppekava, kus õppetöö toimub inglise keeles. Seetõttu on õppekaval ka erineva keele- ja kultuuritaustaga õppurid, mis annab unikaalse võimaluse kogeda mitmekesist ja mitmekultuurilist keskkonda siinsamas Eestis.
Selleks, et üliõpilased saaksid end õppeainetes läbi võetud materjaliga eriti põhjalikult kurssi viia, on kõik õppematerjalid avalikult kättesaadavad. Loengud võetakse videosse ja need on järelvaadatavad. Õppejõud on alati valmis toetama ja küsimustele vastama ning samuti on mitmetes ainetes ka vanemate aastate tudengitest abiõppejõud.
Tänu headele sidemetele IT-ettevõtetega, aga ka muude sektorite firmadega on ainetes õppejõududeks ka mitmeid huvitavaid külalislektoreid, kes jagavad oma teadmisi praktikuna erinevate organisatsioonide kogemuste põhjal. Koostöövõrgustik ettevõtetega on tarkvaratehnika õppekaval väga tugev ning sellega toetab arvutiteaduse instituut ka tudengite praktikale minekut Eestis.

KESKKOND

Tartu linna mõnus tudengisõbralik keskkond innustab koostööd erinevate erialade tudengite vahel – näiteks on võimalik tudengitel võtta aineid ka väljaspool oma õppekava või teha koostööd mõne projekti raames.
Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kõige nüüdisaegsemas majas, Delta keskuses. Üliõpilased on oodatud osalema paljudes algatustes, näiteks Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis, ja arendama uusi ideid sTARTUp Labis. Juba aastaid on korraldatud avalikke andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad andmeteaduse eri valdkondade arendamise kogemustest.
Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad üliõpilasi kaasavad üritused. Igal aastal toimub instituudi päev, kus saab tutvuda uurimisrühmades tehtava tööga, ja Delta karjääripäev, kus on kohal suur hulk mõjukaid Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid ja teisi tööandjaid.Vilgas tudengielu käib erialases tudengiseltsis

VILISTLASENA

Tartu Ülikooli informaatika vilistlased on tööturul kõrgelt hinnatud ning lõpetajatele julgeme lubada tahtmise korral kindlat ja lennukat karjääri.
Tarkvaratehnika magistriõppekava annab tudengitele ettevalmistuse lennukaks karjääriks näiteks tarkvara arhitektina, IT projekti- või tootejuhina, tehnilise spetsialistina jne – valikuid on nii tehniliste kui ka juhtivate positsioonide hulgas. Tänu õpikogemusele rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas on vilistlastel suurepärane ettevalmistus töötamiseks Baltikumi ning Põhja- ja Ida-Euroopa dünaamilistes tarkvaraarendusega tegelevates ettevõtetes, nagu näiteks Skype, Nortal, Hilti, Swedbank jt. Tarkvaratehnika magistriõppe vilistlased on läinud tööle ka sellistesse tuntud organisatsioonidesse nagu Google, Spotify ja Ericsson.
Mõned vilistlased on otsustanud ka luua oma ettevõtte. Selle eredaks näiteks on SaleMove, mis loob rahvusvahelistele turgudele müügihaldustarkvara ning mille üheks suurkliendiks on Toyota.  
Ühe karjäärivalikuna võib kaaluda ka teadlaseametit ning pärast magistriõppe lõpetamist edasi õppida doktorantuuris, panustades näiteks uute tehnoloogiate ja nende kasutusviiside loomisse. 

Lisamaterjalid:

Õppekava ingliskeelne koduleht
Loe õppimisest

Lisainfo:

Programmijuht prof Dietmar Pfhal, dietmar.pfahl [ät] ut.ee

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil ati.study [ät] lists.ut.ee 

Tutvu vastuvõtutingimustega