tarkvaratehnika | Universitas Tartuensis
  • Õppekava, mis koolitab väga heal tasemel tarkvarainsenere, kellel on lisaks erialastele oskustele ka laiemad teadmised ärist, ettevõtlusest jms

  • Ühine õppekava Tallinna Tehnikaülikooliga – lõpetajad saavad mõlema ülikooli diplomi

  • Praktiline õppekava, mis pakub parimatele võimalust läbida poole õppest ettevõttes ning laia valiku stipendiumeid


 

ÕPPETÖÖ

Tartu Ülikool on IT-erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis ainsana Baltikumist kuulub arvutiteaduses maailma 250 parima ülikooli sekka „THE World University Rankings by Subject 2018“ edetabelis. IT-vallas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond. Tarkvaratehnika magistriõpet veab programmijuht professor Marlon Dumas, kes kuulub ka maailma 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka.

Tarkvaratehnika magistriõppekava algab alusmooduliga, mis hõlmab nii tehnilisi kui ka juhtimisteemalisi küsimusi. Alusmooduli raames õpivad tudengid põhjalikke tarkvaraarendamise oskusi ning kohustuslike ainete hulka kuuluvad agiilne tarkvaraarendus, süsteemide modelleerimine, programmeerimine edasijõudnutele ning tarkvara standardid ja kvaliteet.

Õppekaval on võimalik valida kahe spetsialiseerumismooduli vahel: ettevõtte tarkvaratehnika (enterprise systems) või reaalaja sardsüsteemide arendus (embedded real-time systems). Lisaks on võimalik valida suure hulga huvitavate valikkursuste vahel nii Tartu Ülikoolist kui ka Tallinna Tehnikaülikoolist. Valikkursuseid leidub erinevatel teemadel alates ärianalüütikast ja mobiilirakenduste arendamisest kuni masinõppe ja ettevõtluseni välja.

Õppekaval on ka tugev praktiline väljund – tuleb valida, kas sooritada 18 EAP väärtuses praktika mõnes ettevõttes või teha ettevõtlusprojekt. Viimase raames tuleb meeskonnana arendada välja lean startup põhimõttel tarkvaralise toote või teenuse prototüüp ning lisaks ka äriplaan.


 

TÖÖSTUSMAGISTRANTUUR

Esimese semestri tudengitel on võimalus kandideerida tööstusmagistrantuuri programmi. See tähendab, et väljavalitud tudengitel toimub alates teisest semestrist pool õpet partnerettevõttes, kus viid läbi ettevõtte igapäevatöös vajalikke praktilisi ülesandeid, mis on seotud sinu õppekava ja magistritööga.

Tööstusmagistrantuuris osalemise kogemus muudab su tulevikus tööturul konkurentsivõimelisemaks. Kui sinu koostöö ettevõttega sujub, siis võid saada pärast programmi edukat lõppu samast ettevõttest ka tööpakkumise. 

Programmis osalejad saavad individuaalse õpingukava, lõputöö teema ja kaasjuhendaja ettevõttest ning stipendiumit 500 eurot kuus.
 

ÕPPEVORM

Tarkvaratehnika magistriõppekava on rahvusvaheline õppekava, kus õppetöö toimub inglise keeles. Seetõttu on õppekaval ka erineva keele- ja kultuuritaustaga õppurid, mis annab unikaalse võimaluse kogeda mitmekesist ja mitmekultuurilist keskkonda siinsamas Eestis.

Selleks, et tudengid saaksid ainetes läbi võetud materjaliga end maksimaalselt kurssi viia, on kõik õppematerjalid avalikult kättesaadavad, loengud üles filmitud ja järelvaadatavad. Õppejõud on alati valmis toetama ja küsimustele vastama ning samuti on mitmetes ainetes ka vanemate aastate tudengitest abiõppejõud.

Tänu headele sidemetele IT ettevõtetega, aga ka muude sektorite firmadega on ainetes õppejõududeks ka mitmeid huvitavaid külalislektoreid, kes jagavad oma teadmisi praktikuna erinevate organisatsioonide kogemuste põhjal. Koostöövõrgustik ettevõtetega on tarkvaratehnika õppekaval väga tugev ning sellega toetab arvutiteaduse instituut ka tudengite praktikale minekut Eestis.
 

KESKKOND

Tartu linna mõnus tudengisõbralik keskkond innustab koostööd erinevate erialade tudengite vahel – näiteks on võimalik tudengitel võtta aineid ka väljaspool oma õppekava või teha koostööd mõne projekti raames.

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad näiteks instituudi päev, kus saab tutvuda teadlaste ja nende tehtava tööga, ja karjääripäev, kus igal aastal osaleb suur hulk Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid või teisi suurte IT arendusüksustega organisatsioone. Instituudi karjääripäeval on tudengitel võimalik lähemalt tutvust teha firmade esindajatega ning luua väärtuslikke sidemeid praktikakohtade ja tulevase karjääri jaoks. Lisaks on instituudis vilgas tudengielu erialase tudengiseltsi näol, mis korraldab regulaarselt ühisüritusi, aga samas organiseerib ka mentorprogrammi esimese aasta ja vanemate tudengite vahel. Need, kes tahavad end proovile panna võistlusprogrammeerimises ja muudes rahvusvahelistes konkurssides, saavad liituda klubiga Edukus, mille juhendajad valmistavad tudengeid ette erinevateks võistlusteks.

Tudengitel on võimalik osaleda ka arvukatel hackathon‘idel, mida arvutiteaduse instituut premeerib ainepunktidega. Lisaks korraldab ülikool igal aastal üritust Student Startup Camp, mis toob kokku IT-tudengid, turundajad ja disainerid, et koos professionaalide juhendamisel lihvida oma idufirma ideed.


 

VILISTLASENA

Tartu Ülikooli informaatika vilistlased on tööturul kõrgelt hinnatud ning lõpetajatele julgeme lubada tahtmise korral kindlat ja lennukat karjääri.

Tarkvaratehnika magistriõppekava annab tudengitele ettevalmistuse lennukaks karjääriks näiteks tarkvara arhitektina, IT projekti- või tootejuhina, tehnilise spetsialistina jne – valikuid on nii tehniliste kui ka juhtivate positsioonide hulgas. Tänu õpikogemusele rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas on vilistlastel suurepärane ettevalmistus töötamiseks Baltikumi ning Põhja- ja Ida-Euroopa dünaamilistes tarkvaraarendusega tegelevates ettevõtetes, nagu näiteks Skype, Nortal, Hilti, Swedbank jt. Tarkvaratehnika magistriõppe vilistlased on läinud tööle ka sellistesse tuntud organisatsioonidesse nagu Google, Spotify ja Ericsson.

Mõned vilistlased on otsutanud ka luua oma ettevõtte. Selle eredaks näiteks on SaleMove, mis loob rahvusvahelistele turgudele müügihaldustarkvara ning mille üheks suurkliendiks on Toyota.  

Ühe karjäärivalikuna võib kaaluda ka teadlaseametit ning pärast magistriõppe lõpetamist edasi õppida doktorantuuris, panustades näiteks uute tehnoloogiate ja nende kasutusviiside loomisse. 


Lisamaterjat:

ATI magistriõppe tutvustusõhtu salvestus 
Õppekava ametlik ingliskeelne koduleht

Kontakt:

Prof. Marlon Dumas
marlon.dumas [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega