teatrikunsti visuaaltehnoloogia | Universitas Tartuensis

  • Võimalus valida nelja suuna vahel: dekoraator-butafoor, lavastuskorraldaja, valguskujundaja, etenduskunstide multimeediaspetsialist

  • Tihe loominguline koostöö tearikunsti ja tantsukunsti õppekavadega

  • Ainus õppekava Eestis, mille alusel koolitatakse etenduskunstide loovtehnilisi spetsialisteÕPPETÖÖ

Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekaval koolitatakse hea teoreetilise, kunstilise ning praktilise ettevalmistusega teatrite loovtehnilisi töötajaid, kellel on süsteemne ettekujutus etenduskunstide toimimise põhimõtetest, sotsiaalkultuurilisest rollist ning kunstilisest kvaliteedist ja kes on orienteeritud elukestvale enesetäiendusele.

Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava jaguneb neljaks erinevaks spetsialiseerumiseks. Viljandi kultuuriakadeemias saab omandada dekoraator-butafoori, lavastuskorraldaja, valguskujundaja või etenduskunstide multimeediaspetsialisti elukutse. Meie üliõpilased on valmis ühendama kunstilist nägemust ja tehnilist mõtlemist, klassikalisi käsitöömeistri oskusi ning kaasaegset tehnoloogiat. Õppetöö käigus on oluline rõhk meeskonnatööl, toimub tihe loominguline koostöö samas osakonnas õppivate näitlejate, lavastajate, harrastusteatri juhtide ja tantsukunstnikega.

Õppima ootame noori, kes huvituvad etenduskeskkondade loomise visuaalsetest tehnoloogiatest (butafooria, valguskujundus, video, uus meedia) ning soovivad omandada dekoraator-butafoori, valguskujundaja, etenduskunstide multimeediaspetsialisti või lavastuskorraldaja elukutse. Kunsti- ja tehnikahuvilistelt kandidaatidelt eeldame ka laiemat tahet rakendada visuaaltehnoloogiaid muudes loomemajanduslikes ja tehnoloogilistes valdkondades. Õppeaeg on neli aastat, õppetöö toimub Viljandis ja järgmine vastuvõtt on 2020. aastal.

Pildi autor on Mari Riin Villemsoo.

 


 

ÕPPEVORM

Õppekava ülesehituses on kunsti- ja teatriteoreetilised ained ühildatud intensiivse loometegevusega ning erialaste oskuste omandamisega. Kuigi pearõhk on tehnoloogiatel, alates butafoorsete esemete valmistamisest ning lõpetades valguse, foto ja videoga, on õppekavas olulisel kohal ka üldkultuurilised ja teatriga seotud kunstiained. Õppeprogrammi toetavad iga-aastased rahvusvahelised töötoad ja meistriklassid. Kõikidel aladel on suur rõhk erialaste oskuste lihvimisel ning praktilisel ja loomingulisel tööl. Seda toetavad ja avardavad nii praktilised kui ka teoreetilised teatri-, kunsti-, üldkultuurilised ja loovmajanduse ained. Osa õpinguid on võimalik sooritada välismaal. Osakond toimib teatri mudeli järgi, arendades koostööd näitlejate, lavastajate, tantsijate, koreograafide ja visuaaltehnoloogia spetsialistide vahel ning luues etendusi ja erinevaid projekte. Lavastuskorraldaja spetsialiseerumisvaldkonna õppekavas on ligikaudu 1/5 ulatuses majandus- ja ettevõtlusaineid. Põhilised praktikabaasid on erinevad Eesti etendusasutused.


KESKKOND

Õppe- ja loominguliseks ühistööks kasutatakse kaht black-box tüüpi õppeteatri saali. Dekoraator-butafoori eriala üliõpilaste õppetöö toimub kaasaegsete tehniliste seadmetega sisustatud butafooride töökodades värskelt renoveeritud Vilma majas. Samas majas asub ka multimeediakeskus, mis on varustatud kaasaegse esitlus-, valgus-, foto- ja multimeediatehnikaga. Suurima osa keskusest moodustab cyclorama green screen stuudio, mille tausta saab hõlpsasti kasutada nii virtuaalstuudiona kui ka black- või whitebox’ina, kasutades spetsiaalseid kardinaid ja põrandakatteid. Režii- ja montaažiruumid on multifunktsionaalsed ning võimladavad nii reaalajas salvestamist kui ka heli ja video hilisemat töötlust. Tudengitel on võimalus teha nö päris asja, kus piiriks pole mitte tehnilised võimalused, vaid tudengite ideed ja oskused. Videokujundused teatri- ja tantsulavastustele, muusikavideod, lühifilmid ja reklaamklipid on vaid mõned näited sellest, mida stuudios valmistada saab.


VILISTLASENA

Mitmekülgne ettevalmistus võimaldab edukalt töötada etenduskunstide erinevates vormides. Õppetöö käigus omandatud oskusi saab rakendada teatris, kontserdilavadel, tele- või filmimaailmas. Pärast ülikooli tegutsetakse etendusasutustes, loomeettevõtetes või iseseisva ettevõtjana. Õppetöö käigus omandatud oskusi saab rakendada teatris, kontserdilavadel, tele- või filmimaailmas.

Paljud vilistlased töötavad ka õppejõududena kultuuriakadeemias: Ave Maser, Terje Kiho, Eve Komissarov, Annika Aedma, Margus Vaigur, Martin Makarevitš jt. Haridusteed on võimalik jätkata magistriõpingutega Eestis või välismaal. Dekoraator-butafoori ja valguskujundaja erialadel on võimalik taotleda kutsetunnistust. 


Kontakt:

Etenduskunstide osakond
Posti 1, Viljandi
tel: 435 5246
e-post: etenduskunstid [ät] kultuur.ut.ee
http://www.kultuur.ut.ee/et/etenduskunst
 

Tutvu vastuvõtutingimustega