turismi- ja hotelliettevõtlus | Universitas Tartuensis

  • Tööturul kõrgelt hinnatud õppekava läbimine annab laiapõhilised majandusteadmised (turismi)ettevõtlusega alustamiseks
  • Kolm erinevat spetsialiseerumisega seonduvat praktikat, mis annavad võimaluse saada töökogemuse turismivaldkonnas nii Eestis kui ka välismaal
  • Õppetöö pakub võimalusi meeskonnatööks ja praktiliste ülesannete lahendamiseks.
     

 

ÕPPETÖÖ

Eesti vanim turismivaldkonna kõrghariduse õppekava, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse rakenduskõrghariduse programm ootab õppima tulevasi turismispetsialiste ja -juhte. Õppekava sobib nii gümnaasiumi lõpetanuile kui ka neile, kes valdkonnas juba tegutsevad. Õppejõud on nii Tartu Ülikooli kui ka välisriikide tunnustatud õppejõud ning kogenud turismieksperdid. Õppetöö toimub Pärnus.

 

 

 

̃Õpingute käigus tutvutakse majutus- ja spaaettevõtete toimimise ja turismisihtkoha arendamise võimalustega, praktiliste ülesannete abil harjutatakse majutus-, toitlustus- ja spaateenuste arendamist, tööprotsesse ja juhtimist ning avaliku sektori teenuste planeerimist. Koolitajateks on Tartu Ülikooli ja välisülikoolide tunnustatud õppejõud ning kogenud turismieksperdid. Õppetöö raames korraldatakse põnevaid õppereise nii Eestis kui välismaal.

Õppesuundi on kaks:

  • majutus- ja spaaettevõtte juhtimise suunal õpitakse tundma spaaprotseduuride ja ‑hoolitsuste mõju inimese tervisele, majutus- ja spaateenuste arendamist, tööprotsesse ja juhtimise korraldust;
  • turismisihtkoha juhtimise suunal omandatakse oskused avaliku sektori ja teenuste planeerimiseks ning sihtkoha strateegiliseks korralduseks.

Õppijail on mitmekülgsed võimalused praktika sooritamiseks, enesearendamiseks, teadus- ja uurimistööks Eestis ja välisriikides. Samuti on üliõpilastel võimalus osaleda sündmuste ettevalmistamises ja korraldamises. Õppekava läbimine annab laiapõhjalised majandusteadmised ning erialased oskused edu saavutamiseks karjääriredelil, samuti hea aluse õpingute jätkamiseks magistriõppes.

 

ÕPPEVORM

Õpingud toimuvad nii auditoorselt (loengud, seminarid ja praktikumid) kui ka iseseisvalt (õppematerjalide läbitöötamine, kodutööde ettevalmistamine, õpe virtuaalkeskkonnas, õppepraktika jne). Turismi- ja hotelliettevõtluse erialal on võimalik õppida päevaõppe ja sessioonõppe vormis. Õppekava nominaalne õppeaeg on kolm aastat. Sessioonõppes toimub õppetöö kord kuus nädalalõppudel (kolmapäev–pühapäev).

Olulise osa õppeajast moodustab praktika. Ka erialaainete ja lõputöö raames lahendatakse praktilisi kaasuseid, lähtudes turismiorganisatsioonide vajadustest ning tehtud uurimus- ja arendustöö tulemustest.

KESKKOND

Suvepealinnas on meeleoluka tudengielu elamise võimalusi ka talvel. Juba mitu aastat toimub kogu linna hõlmav ööorienteerumine. Traditsiooniks on kujunenud mitmed üritused nagu rebastenädal, jõulukarneval ja emakeelse ülikooli aastapäev. Tegutseb Pärnu kolledži tudengiteater K-äng2, äriideede arendusprogramm Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja Ajujaht. Tegutsevad tudengite korvpalli-, jalgpalli- ja võrkpallivõistkonnad. Üliõpilastel on võimalus ise sündmusi organiseerida, sest tudengite initsiatiiv ja uued ideed on alati oodatud. Tartu Ülikooli Pärnu kolledžil on oma vilistlaskogu.

 VILISTLASENA

TÜ Pärnu kolledži lõpetajad leiavad rakendust nii eraettevõtluses kui ka avalikus sektoris. Kolledžis omandatud hoiakud, teadmised ja praktilised oskused aitavad meie lõpetajatel edukalt hakkama saada ka rahvusvahelisel tööturul. Tööd võib leida näiteks turismispetsialistina, sihtkoha arendajana, turismiettevõtte teenindus-, turundus- või vastuvõtujuhina, reisikonsultandi või reisiesindajana, giidina, sündmuste korraldajana jne.

Turismiõpinguid saab Pärnu kolledžis jätkata kahel magistriõppekaval: heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (ingliskeelne) ning teenuste disain ja juhtimine.

Samuti võib õppima asuda teistesse huvipakkuvatesse kõrgkoolidesse nii Eestis kui ka välismaal.
 

Karin Maandi, Continuum Group OÜ projektijuht, (vilistlane 2010)

„TÜ Pärnu kolledži turismiõppe üks suurimaid eeliseid on kindlasti õpingute praktiline pool. Praktika käigus õpib palju ja üliõpilasel on võimalik paralleelselt hariduse omandamisega saada märkimisväärne töökogemus, mis on suur konkurentsieelis erinevatele ametikohtadele kandideerimisel.“

Kadi Elmeste, Vihula mõisa hotellijuht, (vilistlane 2003)

„Kolledžis õppides pidasin kooli üheks tugevuseks just seda, et lektorid olid suurte praktiliste kogemustega asjatundjad, kes oskasid tõmmata paralleele teooria ja praktika vahel.“

 

Lisalugemist:

Eriala tutvustus Pärnu kolledži koduleheküljel
Eesti turismimajandus (info spetsialistile)
Eesti Hotellide ja Restoranide LiitEesti Turismifirmade Liit
Eesti Turismihariduse Liit
Eesti Spa Liit
Eesti Maaturism
Maailma Turismiorganisatsioon
Euroopa Komisjon (turism)
Euroopa Reisikomisjon

 

Kontakt:

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Ringi 35, Pärnu 80010
tel: 445 0520
e-post: info [ät] pc.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega