turundus ja finantsjuhtimine | Universitas Tartuensis

Turunduse ja finantsjuhtimise õppekava järgi koolitatakse turundus- ja finantseksperte, kes leiavad töö tippspetsialisti või juhina kas era- või avalikus sektoris. Õppetöö toimub sessioonidena kaks korda kuus – neljapäevast laupäevani, mis võimaldab ühildada õpingud tööga.

  • Õppekava eesmärk on õpetada välja oma valdkonna tippspetsialiste ja juhte

  • Tänapäeva nõuetele vastav erialane pädevus tagab tööturul tugeva konkurentsieelise

  • Sessioonidena toimuv õppetöö võimaldab ühildada õpingud tööga

Tutvu õppekavaga

ÕPPETÖÖ

Turunduse ja finantsjuhtimise õppekava järgi koolitatakse turundus- ja finantseksperte, kes leiavad töö tippspetsialisti või juhina kas era- või avalikus sektoris.

Turunduse eriala valinud üliõpilased omandavad tänapäeva nõuetele vastava pädevuse turundusvaldkonnas. Nad õpivad põhjalikult tootearendust ja ettevõtete turundust, rahvusvahelist turundust, tarbijakäitumist ja kliendisuhteid, turunduskommunikatsiooni ja reklaamipsühholoogiat, interneti- ja neuroturundust. Turunduse mooduli läbinud oskavad rakendada turundusteooriaid ja -strateegiaid ning turundusmeetmestikku ja -tööriistu.

Finantsjuhtimise eriala üliõpilased omandavad tänapäeva nõuetele vastava arvestusalase ja finantspädevuse. Nad õpivad põhjalikult kulude ja tulemuslikkuse juhtimist, ettevõtte väärtuse juhtimist, investeeringute ja riskide juhtimist, finantsmodelleerimist ja ökonomeetriat. Finantsjuhtimise mooduli läbinud oskavad näha ja lahendada ettevõtte või asutuse finantsprobleeme, korraldada rahandustööd ning teha audiitorkontrolli.

Kohustuslikes ainetes käsitletakse majandusteooriat juhtidele ja strateegilist eestvedamist, organisatsiooni ja innovatsiooni juhtimist ning uurimismetoodikat. Valik- ja vabaainetega süvendatakse turunduse või finantsvaldkonna erialateadmisi. Lõpetamiseks tuleb koostada ja kaitsta magistritöö või teha magistrieksam koos ettevõtte- või asutusepõhise juhtumianalüüsiga, mida tuleb samuti kaitsta.

 

ÕPPEVORM

Õpe on täiskoormusega ja nominaalne õppeaeg on kaks aastat. Kolme esimese semestri jooksul toimuvad loengukursused, neljandal semestril kirjutavad üliõpilased magistritöö või valmistuvad magistrieksamiks ja koostavad juhtumianalüüsi. Auditoorne õppetöö on korraldatud sessioonidena. Õppekava läbinutele antakse sotsiaalteaduse magistri kraad turunduse või finantsjuhtimise erialal.

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja rühmatöö vormis ning selle käigus lahendatakse elulisi juhtumeid. Teoreetiline käsitlus on tihedalt seotud praktikaga. Õpperühmas, kuhu kuuluvad erisuguse taustaga inimesed, suurendab õppija oma tööalast suhtevõrgustikku ning arendab erialateadmisi ja -oskusi. Olenevalt huvidest ja karjäärivalikutest on võimalik õpinguid mitmekesistada valikainetega kõigist Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest. Valikaineid saab üle kanda ka väljastpoolt Tartu Ülikooli. Õpingud sisaldavad erialast praktikat.

Üliõpilasi õpetavad Tartu Ülikooli ning teiste Eesti ülikoolide tunnustatud õppejõud, kaasatakse ka Eesti organisatsioonide tippjuhte ja spetsialiste ning külalisõppejõude välismaalt. Soodustatakse ka õpinguid välisülikoolis ühe semestri jooksul. Nii auditoorses kui ka iseseisvas õppetöös kasutatakse mitmekesiseid õppematerjale, sh virtuaalkeskkonda ja muid e-õppe võimalusi. Väike õpperühm võimaldab aktiivset suhtlust, personaalset lähenemist ja kogemuste jagamist ning ühiste arutelude käigus seotakse magistrantide kogemused, oskused ja ideed ühtseks teemakeskseks tervikuks.

 

KESKKOND

Majandusteaduskonna õppejõudude hulgas on nii tunnustatud teadlasi kui ka kogenud praktikuid. On oma ala tippeksperte ja Eesti ühiskonna arvamusliidreid, näiteks akadeemik Urmas Varblane ning professorid Raul Eamets, Maaja Vadi ja Toomas Haldma. Õppetöö käigus omandavad üliõpilased laia majandusteadusliku silmaringi ja arendavad süsteemset erialast pädevust. Auditoorne õpe toimub Delta keskuses, mis on üks põhjala regiooni moodsamaid digitehnoloogilise, analüütilise ja ettevõttlikusmõtte keskuseid. 

Majandusteaduskond on tihedalt seotud Tartu iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega. Siin tegutsevad ärikiirendi Buildit ning Tartu Teaduspargi, Tartu Biotehnoloogia Pargi ja Tartu Loomemajanduskeskuse inkubaatorid. Koostöötamise kohtades nagu Spark Hub ja Startup Hub toimub kogu aeg ettevõtlusega seotud üritusi. Majandusteaduskonnas tegutseb Tartu Ülikooli Startup Lab ning erialast kogemust saab omandada üliõpilaste juhitud turundusklubis ja majandusklubis. Õpingute käigus on võimalik asutada oma (idu)ettevõte, genereerida ja viia ellu oma ideid ning leida koostööpartnereid. 

VILISTLASENA

Turunduse ja finantsjuhtimise õppekava vilistlased on suurte teadmiste ja oskustega spetsialistid ja juhid, kes mõtlevad ning tegutsevad strateegiliselt rahvusvahelises majanduskeskkonnas. Nad leiavad turundus- ja finantsjuhi või tippspetsialistina tööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ettevõtete juhtkondades.

Paljud finantsjuhtimise eriala vilistlased töötavad pankades ja avaliku sektori organisatsioonides. Turunduse eriala lõpetanud on tööl edukates ja tunnustatud ettevõtetes, riigiasutustes või turundus- ja meediaagentuurides. Õpingute lõppedes on olemas suurepärased eeldused asutada uus ettevõte või arendada olemasolevat. Õppekava lõpetajad võivad jätkata õpinguid doktoriõppes.

Vilistlased:


Lisalugemist:

TÜ majandusteaduskond
Eesti Majandusteaduse Selts
AIESEC 
TÜ spordiklubi 
TÜ teaduskool 
Tartu tudengiorganisatsioonid


Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Narva mnt 18-4110, 51009 Tartu
tel: 737 6313
e-post: kersti.kurri [ät] ut.eeselje.seeba [ät] ut.ee

Programmijuht: professor Kulno Türk
Narva mnt 18, 51009 Tartu
e-post: kulno.turk [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega