ühiskonna ja infoprotsesside analüüs | Universitas Tartuensis

  • Uus õppekava, mis koondab sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise pädevused.
     
  • Meil omandad tugeva analüüsioskuse, õpid tulemusi tõlgendama ja neid eri sihtgruppidele esitlema.
     
  • Lõpetades oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ühiskonna tasandil.

 

ÕPPETÖÖ

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi magistriõppekava eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke võtmepädevusi. See tähendab, et meil õpid teostama kogu analüüsiprotsessi - andmeid tuvastama, koguma, süstematiseerima, analüüsima ja hindama. Samuti saad vajalikud ühiskonnateoreetilised teadmised, et tulemusi andmestuvas ühiskonnas tõlgendada. See on võimalik tänu koostööle arvutiteaduste ja ühiskonnateaduste instituutide vahel - ühelt poolt tehnilised teadmised, teiselt poolt sisuline tõlgendamine ja tõlkimine erineva taustaga inimeste vahel. Lõpetades oskad anda andmepõhist sisendit tarkade otsuste tegemiseks nii organisatsioonisiseselt kui ühiskondlikul tasandil.

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekava koosneb 7 moodulist:

1. Üldained annavad alusteadmised ja vajalikud oskused, et analüüsida andmestuvat ühiskonda, rakendada infosüsteeme ja mõista regulatsioone.

2. Andme- ja infotehnoloogia pädevuse mooduli ained annavad andmepädevusealaseid teadmisi ja arendavad oskusi andmete kogumiseks, haldamiseks, hindamiseks, töötlemiseks ja analüüsiks.

3. Ühiskonna sotsioloogilise mõtestamise mooduli ained arendavad oskusi ühiskonnas toimuvate protsesside kriitiliseks mõtestamiseks ja analüüsiks.

4. Organisatsiooni teadmuse juhtimise moodul annab praktilised ärianalüüsi oskused ja teadmised info-, organisatsiooni- ja äriprotsessidest.

5. Valikainete abil saad arendada oma teadmisi ja oskusi lähtuvalt erialasest huvist.

6. Vabaaintega saad arendada oma silmaringi vabalt valitud ainetega kogu Tartu Ülikoolist või täiendada erialaga seotud teadmisi ja oskusi.

7. Magistritöös või magistrieksamil rakendad omandatud teadmisi ja oskusi teadus- ja arendustöösse.


Kogu õppekavaga saad tutvuda siin.

Õppekavas olevad valik- ja vabaained annavad võimaluse õpinguid endale sobivalt suunata - arendada silmaringi erinevate vabaainetega kogu ülikoolist või süvendada erialaseid teadmisi oma instituudi ainetega. Kui soovid, võid õpingute jooksul ka semestri või kaks välismaal veeta, õppekavas on selle jaoks eraldi aine "Rahvusvaheline õpikogemus".
Õppetöö põhikeeleks on eesti keel, kuid mõned ained loetakse ka inglise keeles. Samuti on paljudes õppeainete materjalid ingliskeelsed. Nii inglise keele kui teiste keelte oskuse parandamiseks saad abi Tartu Ülikooli keeltekeskuselt, kes pakub laia valikut tasuta keelekursusi.

 

ÕPPEVORM

Õpe toimub sessioonidena kaks korda kuus, üldiselt neljapäevast pühapäevani. See annab võimaluse õppida töötamise või muude kohustuste kõrvalt. Samas tuleb arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonidevahelisel ajal. Oma õppetööd saab kohandada, kui valid õppekava täitmiseks e-õppena loetavad ained. Samuti tasub kaaluda vahetussemestri tegemist välismaal. Selle jaoks on nii instituudil endal kui kogu ülikoolil head partnerid. Välismaal õppimisest saad lähemalt lugeda siit.

Hindame aktiivõpet nii auditooriumis kui kodutöö puhul. Tudeng vastutab oma õppimise eest ise; õppejõud on talle sel teel toeks: juhendades, pakkudes väljakutseid ja andes personaalset tagasisidet. Õppejõud on tudengile seega suunavaks partneriks. See loob õppimist toetava keskkonna, kus teadmiste omandamine on meeldiv ja toetatud.

Lõpetada võib nii magistritöö kui eksamiga. Magistritöö on hea võimalus paeluva erialase küsimuse süvitsi käsitlemiseks. Eksamiga kontrollitakse seda, kui tugevad teadmised õppetööga omandanud on.

KESKKOND

Õppimiseks on paremat kohta raske leida. Meie hubane ja pika ajalooga maja asub Tartu südames Toomemäel. Lisaks loenguruumidele on meie majas ka rühmatööde tegemiseks sobivad tudengitoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu.

Meie inimesed on väga toetavad ja kedagi ei jäeta murega üksi. Tudengeid abistavad õppega seotud küsimustes kogenud õppekorraldusspetsialistid. Õppejõududeks on tegevteadlased ja õppetöösse kaasatakse aktiivselt ka eriala praktikuid.

Instituudi sõbralik õhkkond peegeldub muu hulgas populaarsetes ühisüritustes nagu kevadgrill ja tööandjate mess. Mõlemad üritused on ühtlasi kohtumiskohaks vilistlastega.
Instituudi tegemistele lisaks on võimalus osaleda üliõpilasorganisatsioonides ja saada osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust.

 

VILISTLASENA

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi vilistlased on tippanalüütikud, kes töötavad eri tasandi infovajaduse ja andmetega. Õppekava läbinuna oled nõutud professionaal, analüüsivaldkonna juht või spetsialist, kel on süsteemne ülevaade ühiskonnast ja organisatsiooniprotsessidest. Seega oled just sina see, kes koostab tarkade otsuste aluseks olevaid analüüse. Õpinguid on võimalik jätkata doktoriõppes.


LISALUGEMIST

Vaata ühiskonnateaduste instituudi Facebooki lehte

 

KONTAKT

Ühiskonnateaduste instituut
Lossi 36, 51003 Tartu
https://www.yti.ut.ee

Õppekava programmijuhid
Maris Männiste ja Kairi Kasearu

maris.manniste [ät] ut.ee
kairi.kasearu [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega.