võõrkeeleõpetaja | Universitas Tartuensis

  • Võimalus õppida ühe, kahe või rohkema humanitaaraine õpetajaks, süvendades samal ajal ka võõrkeeleoskust

  • Põhjalik ainealane ja metoodiline ettevalmistus, et töötada põhikoolis, gümnaasiumis või keeltekoolis
     
  • Arvukad võimalused leida pärast õpingute lõpetamist tööd nii Eestis kui ka mujal maailmas
     


 

ÕPPETÖÖ

Võõrkeeleõpetaja õppekaval on võimalik õppida ühe, kahe või kolme aine õpetajaks.
Õppekavas on viis peaeriala:

•    inglise keele õpetaja (päevaõpe ja sessioonõpe)
•    saksa keele õpetaja
•    vene keele õpetaja
•    prantsuse keele õpetaja
•    hispaania keele õpetaja

Lisaks peaerialale saab lähtuvalt keeleoskusest või bakalaureuseastmes läbitud ainetest omandada ühe või kaks lisaeriala.

Õppekavale astumiseks piisab väga heast võõrkeeleoskusest. Kõikidele erialadele on ühine pedagoogilis-psühholoogiliste kutseõpingute alusmoodul ja võõrkeelte valdkonna didaktikaained. Pea- ja lisaerialadest lähtuvalt valitakse ainealast õpetamisoskust arendavad ning erialaseid teadmisi ja võõrkeeleoskust täiendavad õppeained, mida õpetatakse erinevates osakondades. Valides ühe võõrkeele õpetaja suuna, saab õppida süvendatult eriala või omandada lisateadmisi ja -oskusi õpetamise valdkonnas, sh näiteks lõimitud keele- ja aineõppes. Kahe lisaeriala valimisel pikeneb õppeaeg ühe semestri võrra. Oluline koht õppekavas on praktikal ja õpinguid lõpetaval magistritööl.

ÕPPEVORM

Suur osa õppetööst toimub praktikumide ja seminaride vormis, kus üliõpilastel on võimalik kinnistada loengutes omandatud teadmisi ning analüüsida enda ja kaasüliõpilaste tegevusi. Suhteliselt väikesed õpperühmad erialaainetes võimaldavad õppetööd paindlikult korraldada ja toetada üliõpilaste individuaalseid õpiteid. Õppekavas on mitut liiki praktikat, suhtlustreeningutest ja vaatlustest tundide andmiseni reaalses koolisituatsioonis. Praktikate käigus õpivad tulevased õpetajad teoreetilisi teadmisi seostama praktiliste oskustega, kujundavad oma õpetajaidentiteeti ja arendavad õpetamisoskusi. Nii praktika kui ka osa magistriõppest on võimalik koostöölepingute raames läbida välisülikoolis.

Inglise keele õpetaja peaerialale on võimalik asuda õppima ka sessioonõppesse ning valida kõikide õppekavas pakutavate lisaerialade vahel. Samuti saavad päevaõppe üliõpilased valida lisaerialasid, mis toimuvad ainult sessioonõppe vormis (nt eesti keele võõrkeelena õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja). Sessioonõpe toimub sessioonidena reedeti ja laupäeviti. 


KESKKOND

Õppetöö toimub ülikooli ajaloolises hooneteansamblis kesklinnas ja Toomemäel. Linna keskmes asumine teeb Tartu kirjus kultuuri- ja üliõpilaselus osalemise lihtsaks ja mugavaks. Lisaks õppetööle on kõikidel erialadel oma üliõpilastraditsioonid. Magistrandid on kaasatud osakondade uurimisteemadesse ning osalevad osakondade teadus- ja kultuuriüritustel. Võimalik on osaleda ka ühistes ettevõtmistes teiste õpetajakoolituse erialade üliõpilastega, nt humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrantide kevadkoolides või Noore Õpetaja Huviklubi töös.

VILISTLASENA

Võõrkeeleõpetajaid vajatakse nii Eestis kui ka mujal maailmas. Õppekava läbinu võib töötada ühe või mitme aine õpetajana gümnaasiumis, põhikoolis, keeltekoolis või kõrgkoolide keelekeskustes ja muudel elualadel, mis nõuavad võõrkeelte ja vastavate maade kultuuride süvendatud tundmist. Mitme aine õpetaja ettevalmistus loob paremad võimalused saada täiskoormus ühes koolis. Kui üliõpilane lõpetab eesti keele võõrkeelena lisaeriala, saab ta tööle asuda ka eesti keele õpetajana muukeelsetele Eestis ja välismaal. Tulevane õpetaja oskab teha haridusteaduslikku uurimistööd ja juhendada õpilaste uurimistöid. Magistriastme lõpetanu saab jätkata õpinguid doktorantuuris.

Kontakt:
Maailma keelte ja kultuuride kolledž
programmijuht Anu Treikelder
e-post: anu.treikelder [ät] ut.ee

koordinaator Age Allas                         
tel: 737 6255
e-post: age.allas [ät] ut.ee
J. Liivi 4-111, Tartu
 

Tutvu vastuvõtutingimustega