Kõrghariduse esimese astme ja integreeritud õppe vastuvõtt 2011. aastal
 
Jrk nr Teaduskond (kolledž)/ Õppekava Päevane õpe Avatud ülikooli õpe
Riigieelarveline Riigieelarve-väline vastuvõtt (seisuga 9.09.2011) Riigieelarveline Riigieelarve-väline vastuvõtt (seisuga 14.10.2011)
Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohtade arv Vastuvõtuarv Vastuvõtt (seisuga 9.09.2011) Viimase vastuvõetu punkti-summa Konkurss Riikliku koolitus-tellimuse alusel moodustatud õppekohtade arv Vastuvõtuarv Vastuvõtt (seisuga 14.10.2011) Konkurss
1 Usuteadus 20 20 20 77,99 5,6 6         7
  Usuteaduskond kokku 20 20 20     6         7
2 Õigusteadus (õppetööga Tallinnas) 8 8 9 94,66 24,9 76       76
  Õigusteadus (õppetööga Tartus) 38 38 38 93,66 9,8 79       39
  Õigusteaduskond kokku 46 46 47     155         115
3 Arstiteadus - eestikeelne rühm* 140 140 141 86,60 3,1 6          
  Arstiteadus - ingliskeelne rühm*         16        
4 Hambaarstiteadus* 24 24 24 87,40 6,6 8        
5 Proviisor* 29 29 29 81,20 4,7 13        
  Arstiteaduskond kokku 193 193 194     43          
6 Ajalugu 34 34 34 83,00 5,7 29 10 10 10 8,0 24
7 Eesti ja soome-ugri keeleteadus 34 41 41 75,80 2,9 5        
  Eesti ja soome-ugri keeleteadus (muukeelsetele) 17 24 10 66,75 1,6 0        
8 Filosoofia 15 18 18 79,66 3,7 6       7
9 Inglise keel ja kirjandus 23 28 27 89,50 10,7 10 11 11 10 8,5 4
10 Kirjandus ja kultuuriteadused 23 29 29 79,00 3,8 5       8
11 Klassikaline filoloogia 8 10 10 72,60 3,8 0        
12 Maalikunst         8        
13 Romanistika (hispaania keel ja kirjandus) 5 7 7 90,25 16,7 12        
  Romanistika (prantsuse keel ja kirjandus) 8 11 11 79,25 3,8 4        
14 Saksa keel ja kirjandus 11 14 14 85,80 5,7 3       3
15 Semiootika ja kultuuriteooria 20 20 20 73,33 2,4 2        
16 Skandinaavia keeled ja kultuurid (taani) 7 9 8 90,25 9,1 6        
17 Vene ja slaavi filoloogia 15 15 15 65,66 2,9 0       3
  Filosoofiateaduskond kokku 220 260 244     90 21 21 20   49
18 Füsioteraapia 20 20 20 89,25 13,5 26          
19 Kehaline kasvatus ja sport 25 25 25 72,80 5,7 7 10 10 12 7,4 9
  Kehakultuuriteaduskond kokku 45 45 45     33 10 10 12   9
20 Arvutitehnika 29 38 37 75,25 3,5 12          
21 Bioloogia 37 48 48 81,15 3,7 11        
22 Füüsika 40 56 54 71,50 2,2 0        
23 Geenitehnoloogia 37 37 37 79,55 4,4 6        
24 Geograafia 25 33 33 71,75 3,8 2        
25 Geoloogia 10 15 11 64,00 3,1 0        
26 Keemia 33 46 43 70,50 3,3 5        
27 Keskkonnakorraldus ja planeerimine 20 26 25 85,33 10,5 9        
28 Keskkonnatehnoloogia 41 41 24 63,70 2,9 0        
29 Materjaliteadus 16 24 18 62,00 3,3 1        
30 Ökoloogia ja elustiku kaitse 16 21 19 68,60 3,1 1        
  Loodus- ja tehnoloogiateaduskond kokku 304 385 349     47          
31 Ettevõttemajandus 2 2 2 100,00 12,5 11         42
32 Majandusteadus 70 70 70 83,45 5,1 18        
  Majandusteaduskond kokku 72 72 72     29         42
33 Informaatika 45 54 53 69,00 3,1 8          
34 Infotehnoloogia 46 55 55 65,75 3,3 5      
35 Matemaatika 30 36 31 61,75 2,6 4      
36 Matemaatiline statistika 10 12 12 86,25 5,6 3      
  Matemaatika-informaatikateaduskond kokku 131 157 151     20          
37 Ajakirjandus ja kommunikatsioon 23 23 23 79,40 9,9 27     21
38 Eripedagoogika 27 27 27 83,80 5,8 7 10 10 11 6,9 8
39 Haridusteadus (humanitaarained) 21 27 26 78,20 4,5 4      
40 Haridusteadus (loodusteaduslikud ained) 15 15 15 74,20 4,4 3      
41 Haridusteadus (reaalained) 12 12 10 61,00 2,8 1      
42 Klassiõpetaja* 10 10 10 76,10 6,3 4 5 5 5 8,4 6
43 Koolieelse lasteasutuse õpetaja 23 23 23 70,10 5,2 6 10 10 10 11,8 19
44 Kutseõpetaja         20 20 22 2,2 2
45 Psühholoogia 15 15 15 76,06 16,9 23     32
46 Riigiteadused 34 34 34 74,80 7,3 15      
47 Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 23 23 23 68,85 6,2 6     15
  Sotsiaal- ja haridusteaduskond kokku 203 209 206   96 45 45 48   103
48 Ettevõtlus ja projektijuhtimine (Narva)                     15
49 Humanitaarained mitmekeelses koolis 25 25 25 60,20 2,8 0        
50 Klassiõpetaja vene õppekeelega koolis* 10 10 10 63,11 2,5 0 5 5 5 6,2 6
51 Kohaliku omavalitsuse korraldus         10 10 10 5,5 5
52 Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene keele baasil) 17 17 17 69,15 5,4 2 10 10 10 9,0 15
53 Noorsootöö 15 15 15 64,28 4,3 1        
  Narva kolledž kokku 67 67 67     3 25 25 25   41
54 Ettevõtlus ja projektijuhtimine (Pärnu) 12 12 12 80,10 14,6 21       55
55 Majandusteadus             19
56 Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (rehabilitatsioon) 7 7 7 67,00 4,0 0 9 9 10 4,7 5
  Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (sotsiaaltöö) 14 14 14 67,50 3,9 4 6 6 9 14,3 20
57 Turismi- ja hotelliettevõtlus 25 25 25 75,70 8,3 10 5 5 10 14,4 30
  Pärnu kolledž kokku 58 58 58     35 20 20 29   129
58 Huvijuht-loovtegevuse õpetaja 18 20 20 71,99 2,2 1 6 6 6 5,3 8
59 Info- ja dokumendihaldus 11 14 14 65,60 2,0 0 25 32 32 2,5 6
60 Jazzmuusika 6 8 8 70,80 3,5 1        
61 Koolimuusika 3 3 3 90,00 3,0 0 14 19 7 0,5 0
62 Kultuurikorraldus 10 10 10 80,23 7,2 12       11
63 Pärimusmuusika 4 5 5 81,00 2,6 0        
64 Raamatukogundus ja infokeskkonnad 7 7 7 74,40 1,7 0 12 17 17 1,8 3
65 Rahvuslik ehitus 10 13 13 66,67 3,6 1        
66 Rahvuslik metallitöö 8 10 8 69,33 1,9 0        
67 Tantsukunst 10 12 12 93,33 4,8 0        
68 Teatrikunst 12 14 14 86,47 7,0 2       4
  Viljandi kultuuriakadeemia kokku 99 116 114     17 57 74 62   32
  Kokku 1458 1628 1567     574 178 195 196   527
 
* bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad