Kõrghariduse kolmanda astme vastuvõtt 2011. aastal
Jrk nr Teaduskond/ õppekava Riiklik koolitustellimus Vastuvõetud riigieelarveliste doktorantide arv (seisuga 9.09.2011) Vastuvõetud riigieelarveväliste doktorantide arv (seisuga 9.09.2011)
1 Usuteadus 3 3 2
  Usuteadukond kokku 3 3 2
2 Õigusteadus 4 4 12
  Õigusteaduskond kokku 4 4 12
3 Arstiteadus 22 22 4
4 Farmaatsia 1 1 1
5 Neuroteadused 4 4 0
  Arstiteaduskond kokku 27 27 5
6 Ajalugu 3 3 4
7 Eesti ja soome-ugri keeleteadus 5 5 3
8 Filosoofia 1 1 1
9 Germaani-romaani filoloogia 2 2 2
10 Kirjandus ja kultuuriteadused 4 4 2
11 Semiootika ja kultuuriteooria 4 4 3
12 Vene ja slaavi filoloogia 3 3 3
  Filosoofiateaduskond kokku 22 22 18
13 Liikumis- ja sporditeadused 4 4 3
  Kehakultuuriteaduskond kokku 4 4 3
14 Botaanika ja ökoloogia 9 9 1
15 Füüsika 6 6 3
16 Geenitehnoloogia 2 2 0
17 Geograafia 4 4 0
18 Geoloogia 3 3 1
19 Keemia 11 11 3
20 Keskkonnatehnoloogia 4 4 3
21 Loodusteaduslik haridus 2 2 0
22 Materjaliteadus 6 6 2
23 Molekulaar- ja rakubioloogia 6 6 0
24 Tehnika ja tehnoloogia 7 7 3
25 Zooloogia ja hüdrobioloogia 13 13 1
  Loodus- ja tehnoloogiateaduskond kokku 73 73 17
26 Majandusteadus 8 8 5
  Majandusteaduskond kokku 8 8 5
27 Informaatika 4 4 9
28 Matemaatika 2 2 0
29 Matemaatiline statistika 2 2 2
  Matemaatika-informaatikateaduskond kokku 8 8 11
30 Haridusteadus 3 3 2
31 Meedia ja kommunikatsioon 3 3 3
32 Politoloogia 1 1 3
33 Psühholoogia 4 4 2
34 Sotsioloogia 1 1 2
  Sotsiaal- ja haridusteaduskond kokku 12 12 12
  Kokku 161 161 85