Kõrghariduse teise astme vastuvõtt 2011. aastal
 
Jrk nr Teaduskond (kolledž)/ Õppekava Päevane õpe Avatud ülikooli õpe
Riigieelarveline Riigieelarve-väline vastuvõtt (seisuga 09.09.2011) Riigieelarveline Riigieelarve-väline vastuvõtt (seisuga 14.10.2011)
Riikliku koolitus-tellimuse alusel moodustatud õppekohtade arv Vastuvõtuarv Vastuvõtt (seisuga 09.09.2011) Konkurss Riikliku koolitus-tellimuse alusel moodustatud õppekohtade arv Vastuvõtuarv Vastuvõtt (seisuga 14.10.2011) Konkurss
1 Religiooniantropoloogia 7 7 7 2,9 0         11
2 Usuteadus 6 6 6 1,3 0        
  Usuteaduskond kokku 13 13 13   0         11
3 Õigusteadus (õppetööga Tallinnas)                   94
  Õigusteadus (õppetööga Tartus) 29 29 29 2,2 40       40
  Õigusteaduskond kokku 29 29 29   40         134
4 Rahvatervishoid 8 10 10 3,3 3        
5 Õendusteadus       11 14 14 2,4 1
  Arstiteaduskond kokku 8 10 10   3 11 14 14   1
6 Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 11 11 11 1,3 0 14 14 14 1,2 0
7 Ajalugu 16 20 20 2,7 4       5
8 Anglistika 10 10 10 1,3 0 16 16 17 2,5 0
9 Eesti ja soome-ugri keeleteadus 17 20 20 1,6 1        
10 Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 10 10 10 1,2 0        
11 Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis 5 5 5 0,9 0 10 10 10 1,0 0
12 Etnoloogia ja folkloristika 6 8 8 1,8 0        
13 Filosoofia 9 9 8 1,1 0        
14 Germanistika 4 4 4 1,0 0       0
15 Infokorraldus             14
16 Kirjandus- ja teatriteadus 8 10 10 1,4 0        
17 Kultuurikorraldus             13
18 Kunstiõpetuse õpetaja 5 6 6 1,7 0        
19 Maalikunst       3        
20 Romanistika 2 2 2 1,0 0        
21 Semiootika (ingliskeelne õppekava)       11        
22 Semiootika ja kultuuriteooria 9 10 9 1,5 0        
23 Skandinaavia keeled ja kultuurid 5 5 5 1,2 0        
24 Slavistika 10 10 10 1,2 0       1
25 Tõlkeõpetus 34 34 34 2,1 0        
  Filosoofiateaduskond kokku 161 174 172   19 40 40 41   33
26 Füsioteraapia 12 16 16 3,5 5          
27 Kehaline kasvatus ja sport 16 21 18 1,1 0 15 18 16 1,1 0
  Kehakultuuriteaduskond kokku 28 37 34   5 15 18 16   0
28 Arvutitehnika 8 10 9 1,4 0          
29 Bioloogia 23 30 30 2,0 0        
30 Biomeditsiin 10 13 13 3,5 2        
31 Füüsika 9 9 9 1,6 0        
32 Geenitehnoloogia 23 30 30 1,7 0        
33 Geograafia 15 19 19 2,6 2       9
34 Geoloogia 7 9 7 1,2 0        
35 Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja 19 19 20 1,6 0 20 24 22 1,1 0
36 Keemia 14 18 18 1,4 0        
37 Keskkonnatehnoloogia 28 36 34 1,7 0       3
38 Materjaliteadus 5 7 7 1,3 0        
39 Rakenduslik mõõteteadus (ingliskeelne õppekava) 10 15 13 1,2 0        
40 Ökoloogia ning elustiku kaitse 13 17 17 2,4 0        
  Loodus- ja tehnoloogiateaduskond kokku 184 232 226   4 20 24 22   12
41 Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine       8 10 10 6,1 17
42 Majandusteadus 41 50 50 2,0 0        
43 Strateegiline juhtimine             14
44 Ärijuhtimine (Tallinn)             32
  Ärijuhtimine (Tartu)             38
  Majandusteaduskond kokku 41 50 50   0 8 10 10   101
45 Finants- ja kindlustusmatemaatika  8 10 10 2,3 1          
46 Informaatika 43 43 29 0,8 0        
47 Informaatikaõpetaja       0        
48 Matemaatika 10 13 7 0,8 0        
49 Matemaatikaõpetaja 1 1 1 1,0 0       0
50 Matemaatiline statistika 8 9 9 2,1 0        
51 Tarkvaratehnika (ingliskeelne õppekava) 25 25 23 1,7 0        
  Matemaatika-informaatikateaduskond kokku 95 101 79   1         0
52 Ajakirjandus 10 13 13 1,8 2       1
53 Eripedagoogika 13 17 16 1,2 0 10 13 13 1,4 1
54 Kasvatusteadused 10 12 12 2,3 1        
55 Kommunikatsioonijuhtimine 7 9 9 3,6 12       5
56 Koolieelse lasteasutuse õpetaja       15 17 17 1,6 0
57 Koolikorraldus       21 25 25 2,8 2
58 Läänemere regiooni uuringud (ingliskeelne õppekava) 2 2 2 3,0 17        
59 Psühholoogia 9 12 12 2,8 10       8
60 Põhikooli mitme aine õpetaja 13 13 12 1,6 0        
61 Rahvusvahelised suhted 9 12 12 2,5 5        
62 Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 7 9 9 2,4 0       4
63 Sotsioloogia 7 9 9 2,0 0       0
64 Võrdlev poliitika 9 12 11 1,6 0        
  Sotsiaal- ja haridusteaduskond kokku 96 120 117   47 46 55 55   21
65 Euroopa Liidu - Vene uuringud (ingliskeelne õppekava) 3 3 3 4,3 15          
66 Euroopa õpingud             11
  Euroopa kolledž kokku 3 3 3   15         11
67 Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 20 30 27 1,0 0         3
68 Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene keele baasil)       0 10 13 13 1,5 1
  Narva kolledž kokku 20 30 27   0 10 13 13   4
69 Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (ingliskeelne õppekava) 8 10 10 1,8 2        
70 Teenuste disain ja juhtimine             16
  Pärnu kolledž kokku 8 10 10   2         16
71 Muusika- ja filmikunsti helitehnoloogiad (ingliskeelne õppekava)       5        
72 Muusikaõpetaja 4 5 4 1,2 0 7 8 8 1,0 1
73 Pärandtehnoloogia       8        
74 Pärimusmuusika 2 2 2 1,0 0       0
75 Virtuaalkeskkondade loomine ja arendus (ingliskeelne õppekava)       16        
  Viljandi kultuuriakadeemia kokku 6 7 6   29 6   6   1
  Kokku 692 816 776   165 156 174 177   345