» Allikad: eesti heksameeter
» Allikad: eesti nelikjamb ja -trohheus
» Allikad: eesti sonett
» Üldvärsiteadus
» Eesti sonett
» Eesti värss
» Inglise värss
» Kreeka ja ladina värss
» Tšehhi värss
» Vene värss

tarkvarastuudio | 2004/2005