Allikad: eesti heksameeter

Bergmann, Jaan 1923. Laulud. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkond

Eisen, Matthias Johann 1910. Kõu ja Pikker / Rahwa suust saadud ainete järele salminud M. J. Eisen. Tartu: Postimees

Kuhlbars, Friedrich [1922?]. Villi Andi Luuletused. Esimene osa ehk Perekonna-raamat. Tallinn: Rahvaülikool

Kuhlbars, Friedrich 1923. Villi Andi Luuletused. Teine osa ehk Isamaa-raamat. Tallinn: Rahvaülikool

Kuhlbars, Friedrich 1924. Villi Andi Luuletused. Kolmas osa ehk Sõja- ning Rahu-raamat. Tallinn: Rahvaülikool

Lõo, Jaan (tlk). Ilias. käsikiri Kirjandusmuuseumis; fond 84 M2:1.

Ridala, Villem 1927. Tuules ja tormis. Tartu: Noor-Eesti

Ridala, Villem 1908. Villem Grünthali Laulud. Tartu: Noor-Eesti (Tartu: Postimees)

Ridala, Villem (tlk) 1917. Iliase esimene laul. Eesti Kirjandus.

Suits, Gustav 1992. Luule. Tallinn: Eesti Raamat

Visnapuu, Henrik 1964. Kogutud luuletused. Stockholm: Tryckeri AB Esto

tarkvarastuudio | 2004/2005