autor

luulekogu

värsimõõt

reatüüp

autor määramataMis on värsikalkulaator?

Rubriigis ‘19. sajandi teise poole – 20. sajandi alguse rütmika’ on esitatud tähtsamad statistilised andmed 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse eesti neljajalalise jambi ja trohheuse rütmilise struktuuri eri aspektide kohta. Kõiki statistilisi andmeid valmiskujul esitada on mõttetu: neid on liiga palju (juba praegu on valmis üle 2000 tabeli, millest osa on mitme lehekülje pikkused); kasutaja võib andmetesse "ära uppuda"?. Kasutaja mugavuseks on loodud värsikalkulaator, mis võimaldab tal endal luua vajalikke tabeleid üksikautorite ja autorigruppide kohta, kuid ka kõigi autorite jambi või trohheuse kohta. Värsikalkulaator lubab luua nii üldiseid rütmiandmeid kui ka diferentseerida neid clausula ja stroofipositsiooni järgi.


Kuidas värsikalkulaator töötab?

Värsikalkulaatoris on võimalik määrata neli parameetrit:

 • autor (autori võib ka määramata jätta, sellisel juhul annab värsikalkulaator andmed kogu valimi kohta),
 • luulekogu, mille saab määrata autori valimise järel; samas pole luulekogu näitamine kohustuslik: kui see on määramata, siis esitab kalkulaator andmed kõigi antud autori luulekogude kohta summaarselt;
 • värsimõõt (NB! värsimõõdu peab määrama, kalkulaatori avamisel on see vaikimisi määratud trohheuseks)
 • reatüüp (mille määramine pole samuti kohustuslik), lähtuvalt positsioonist riimigrupis. Tähtsamad riimigrupid eesti silbilis-rõhulises värsis on järgmised: aa, AA (paarisriim, vastavalt mees- ja naisklauslid), AbAb, aBaB (ristriimilised grupid, mis algavad vastavalt nais- ja meesklausliga), AbbA, aBBa (süliriimilised grupid, mis algavad vastavalt nais- ja meesklausliga). Esinevad ka keerulisemad riimiskeemid (AbAAb, aaBaB vms), kuid need on kõik taandatavad ülalmainitud skeemidele. Ka blankvärssi on tinglikult jaotatud A- ja a-tüübilisteks.

  • A tähistab naisriime, mis alustavad stroofi; juhul kui luuletus koosneb vaid naisriimilistest ridadest, siis moodustavad kogu luuletuse A-tüüpi read;
  • a tähistab stroofi alustavaid meesriime; juhul kui luuletus koosneb vaid meesriimilistest ridadest, siis moodustavad kogu luuletuse a-tüüpi read;
  • B tähistab naisriime stroofi keskel või lõpus (vaid B-dest stroof koosneda ei saa).
  • b tähistab meesriime stroofi keskel või lõpus (vaid b-dest stroof koosneda ei saa).

tarkvarastuudio | 2004/2005