autor

luulekogu

värsimõõt

tekst

autor määramata
Mis on 4T/4J konkordants?

4T/4J konkordants võimaldab leida sõna või fraasi täpse asukoha ja konteksti antud valimi piires, s.o üle 15 000 värsi 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse eesti nelikjambidest ja –trohheustest.


Kuidas 4T/4J konkordants töötab?

4T/4J konkordantsi kasutamisel on võimalik määrata neli parameetrit:

  • autor (autori võib ka määramata jätta, sellisel juhul annab konkordants andmed kogu valimi kohta),
  • luulekogu, mille saab määrata autori valimise järel; samas pole luulekogu näitamine kohustuslik: kui see on määramata, siis esitab konkordants andmed kõigi antud autori luulekogude kohta summaarselt;
  • värsimõõt (konkordantsis on võimalik päringuid teostada ka summaarselt, üheaegselt üle jambilise ja trohheilise materjali – sellisel juhul tuleb valida funktsioon ‘mõlemad’.)
  • tekst (teksti sisestamine on kohustuslik).

tarkvarastuudio | 2004/2005